Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Opella en Ziekenhuis Gelderse Vallei versterken samenwerking

28 February 2019

Opella en Ziekenhuis Gelderse Vallei ondertekenden een intentieverklaring om de samenwerking te versterken. Beiden willen betere en snellere zorg leveren door gebruik te maken van elkaars specifieke kennis en kunde. Zij zien veel kansen in deze samenwerking, willen leren van elkaars expertise en de overdracht van zorg optimaliseren. Dat kan door in elkaars keuken te kijken en de zorg goed op elkaar te laten aansluiten.

Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘We organiseren de zorgprocessen voor de patiënt in het netwerk zo optimaal mogelijk. Dat kan alleen als we goed samenwerken en kennis, kunde en talenten van onze organisaties delen. Vanuit die visie zoeken we breed samenwerking met zorgpartners in het veld’.
Kars Hazelaar, voorzitter raad van bestuur Opella: ‘Goed samenwerken heeft een duidelijk doel en is gebaseerd op èn duidelijke afspraken èn vertrouwen. We vergroten onze gezamenlijke kracht en gebruiken de verschillen om in de keten compleet te zijn voor de klant/patiënt.’

De samenwerking tussen Opella en het ziekenhuis draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de zorg voor de patiënten/klanten. Bijvoorbeeld bij mensen die na hun ziekenhuisverblijf moeten revalideren of thuis nog zorg nodig hebben. Dan is een soepele overgang naar huis of naar een revalidatiecentrum belangrijk voor hun herstel. Het komt ook voor dat mensen die bij Opella wonen, tijdelijk moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. In beide gevallen is het belangrijk dat de zorgorganisaties  goed samenwerken en goed overdragen. Door het verbeteren van de in - door- en uitstroom van klanten/patiënten en de afstemming in de zorg krijgt de klant/patiënt de juiste zorg op de juiste plaats. Samenwerking op het gebied van scholing, stages, herplaatsing en re-integratie van personeel levert meer continuïteit op en hogere kwaliteit van de zorg. Als schotten in de zorg de samenwerking belemmeren, willen ziekenhuis en Opella met elkaar hiervoor constructieve financiële oplossingen realiseren.

Zorg is per definitie gebaat bij samenwerking tussen eerste en tweede lijn, tussen zorgpartijen en zorgprofessionals. Daarom investeren Ziekenhuis Gelderse Vallei en Opella actief in samenwerking met andere partijen in de zorg. Voor de patiënt/klant is het belangrijk dat hij zelf de regie houdt over zijn zorgproces met als resultaat de juiste zorg op de juiste plek. Daarvoor moeten zorgpartijen elkaars expertise kennen en elkaar snel weten te vinden, rekening houdend met de wensen van de patiënt en zijn familie.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}