Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Patiënt meer regie over eigen zorgproces

01 February 2019

Een delegatie van landelijke, provinciale en lokale CDA-bestuurders heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ze lieten zich informeren over ontwikkelingen in de zorg en hoe het ziekenhuis hierop inspeelt. Aan de orde kwamen het belang van voeding, preventie en innovatieve ontwikkelingen waarmee de patiënt meer regie krijgt over het eigen zorgproces. Mirjam van ‘t Veld, voorzitter raad van bestuur van het ziekenhuis: ‘Wij vragen aandacht voor beleid dat de patiënt ècht centraal stelt. Tijd en aandacht voor het gesprek met de patiënt over de ‘juiste zorg’ op het ‘juiste moment’ is nu nog te weinig het uitgangspunt. Zowel over preventie tijdens de behandeling als voorafgaand aan het levenseinde.’ De delegatie sprak haar waardering uit voor de ontwikkelingen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Evert Jan Slootweg (Tweede Kamerlid) benadrukt dat politieke discussie nodig is om nieuwe zorg structureel mogelijk te maken waarbij de patiënt de regie voert.

Voeding en bewegen

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet al jaren in op het ondersteunen van patiënten met voedings- en beweegadviezen en is koploper op het gebied van voeding en bewegen. De ervaringen die het ziekenhuis hierbij opdoet, worden gedeeld en uitgebouwd met de ketenpartners. Uit onderzoek bij oncologische patiënten is gebleken dat zij van het ziekenhuis handvatten willen krijgen om hun gezondheid, tijdens maar ook juist na een lang behandelingstraject, te verbeteren. Ze verwachten een goede verbinding en overdracht in de zorgketen. De huidige bekostigingsstructuur geeft weinig ruimte, bijvoorbeeld om extra begeleiding door ziekenhuisdiëtisten en -fysiotherapeuten in te zetten.

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning oftewel Advance Care Planning stelt mensen in staat om behandeldoelen, -wensen en -grenzen te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Ziekenhuis Gelderse Vallei voert dit jaar 500 gesprekken met patiënten en hun naasten. In die gesprekken bespreken zorgverleners en familie de individuele wensen en behandelvoorkeuren en leggen deze, indien wenselijk, vast in een wilsverklaring. Dit voorkomt dat de patiënt de regie verliest over zijn eigen behandeling, bijvoorbeeld in een spoedsituatie. Deze gesprekken vragen een zorgvuldige voorbereiding, tijd en aandacht van zowel patiënt als zorgverlener. Deze gesprekken passen helaas niet binnen de huidige bekostigingsstructuur. Ziekenhuis Gelderse Vallei vindt dat tijdige zorgplanning een vast onderdeel moet zijn in het zorgaanbod. Niet alleen in het Edese ziekenhuis, maar ook breder. Deze gesprekken zijn een wezenlijk onderdeel van goede zorg.


Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}