Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Pilot TIA-nazorg

17 October 2019

Afgelopen zomer is er een pilot geweest voor nazorg onder TIA-patiënten. Uit deze pilot kwam naar voren dat met een goede voorlichting, een aparte nazorgpoli niet nodig is.

Deze zomer heeft er een pilot plaatsgevonden voor nazorg onder TIA-patiënten. Er zijn op proef twee middagpoli’s gedraaid met een nazorgconsult voor TIA-patiënten. Vanuit de CVA-ketens landelijk bleek namelijk dat TIA-patiënten vaak nog meer vragen hebben dan CVA-patiënten. Dit werd bekrachtigd door eerstelijnspraktijken in de regio die ook met TIA-patiënten werken.

Brenda Pekkeriet gaf namens de huisartsen aan dat patiënten soms stoppen met medicatie wanneer ze geen klachten meer hebben.
Johanna Eikelenboom, neurologieverpleegkundige van Icare, heeft in de maand augustus op proef twee middagen een poli gedraaid voor TIA-nazorg. Zij merkte op dat patiënten heel weinig weten over hun diagnose, bijbehorende klachten en behandeling.

Tijdens de pilot zijn specifieke vragen van TIA-patiënten geïnventariseerd.  Hun vragen hebben vooral betrekking op de pathologie, bijvoorbeeld wat is een TIA? Kan ik het weer krijgen? Moet ik mijn medicijnen altijd blijven slikken? Etc..
Deze informatie kan op een TIA-dagscreening in het ziekenhuis al gegeven worden. Om vervolgens te worden ondersteund door schriftelijk materiaal en bevestigd tijdens een consult CVRM bij de huisarts.
Uit deze proef blijkt dat een aparte TIA-nazorgpoli niet nodig is.

Binnenkort overleggen neuroloog, neurologie-verpleegkundige en ketencoördinator CVA-zorg met elkaar om te kijken hoe een goede voorlichting aan TIA-patiënten het beste vorm en inhoud kan krijgen.


Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}