Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Tijdige zorgplanningsgesprekken op de polikliniek

12 April 2018

Door de vooruitgang in de medische kennis en technologie zijn zorgverleners steeds beter in staat om ernstig zieke mensen te behandelen en het leven te verlengen. Wanneer de uitgangsconditie van de patiënt zeer fragiel is moet bij iedere medische interventie worden afgevraagd of deze kansrijk is. Tijdige zorgplanningsgesprekken kunnen helpen behandelgrenzen helder te krijgen.

Chronisch zieke of kwetsbare patiënten hebben vaak meerdere  comorbiditeiten die lichamelijke, psychische of sociale beperkingen met zich meebrengen. Wanneer de uitgangsconditie van de patiënt zeer fragiel is moet bij iedere medische interventie worden afgevraagd of deze kansrijk is: levert de interventie - met mogelijk risico op schade – een voor de patiënt aanvaardbaar resultaat op? Uiteraard heeft iedereen recht op goede medische zorg die aangepast dient te zijn aan de wensen en doelstellingen van de patiënt. Tijdige zorgplanning is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de patiënt, diens naasten en zorgverleners waarbij uiteindelijk toekomstige medische zorgdoelen besproken worden. Het doel hiervan is het helder krijgen van de waarden en voorkeuren van de patiënt over zijn toekomstige medische zorg op het moment dat de patiënt hierover zelf nog kan oordelen.

Pilot

In de maand april worden in de vorm van een pilot ‘Tijdige zorgplanningsgesprekken’ gevoerd op de polikliniek geriatrie en longgeneeskunde. Zeer kwetsbare patiënten worden hiervoor geselecteerd door de medisch specialist. Patiënten zijn voorbereid op het gesprek middels een vragenlijst (ontwikkeld in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland) en zorgverleners zijn voorbereid middels een trainingsbijeenkomst.

In deze gesprekken wordt de kwaliteit van leven, de invloed van ziekte op het dagelijks functioneren en de behandelwensen, anticiperend op het ziektebeloop en levenseinde besproken. Behandelgrenzen worden met deze patiënten verkend door de verpleegkundig specialist en, indien mogelijk, vastgelegd middels behandelafspraken door de geriater of longarts.

Het doel van deze gespreksvoering is meer gepaste zorg te kunnen leveren voor de patiënt (in levensbedreigende situaties). In deze pilot toetsen we de logistieke haalbaarheid van het nieuwe zorgproces en de tevredenheid van zowel de patiënt als de zorgverleners. Vervolgens zullen we inventariseren of deze gesprekken op grotere schaal ingevoerd kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}