Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Toekomstbestendige borging VKA-zorg

25 September 2019

Om de kwaliteit van de VKA-zorg te waarborgen wordt onderzocht of de trombosediensten in de regio Midden-Oost Nederland meer kunnen gaan samenwerken. Daarnaast spelen het AGV Regioprotocol Antistolling en de NOAC-poli van het ziekenhuis een belangrijke rol in het handhaven van de kwaliteit van de antistollingszorg.

Door de komst van de NOAC’s zijn er belangrijke verschuivingen in de antistollingszorg. Overheid en zorgverzekeraars zetten in op het zo veel mogelijk verplaatsen van de begeleiding van de antistollingszorg naar de eerste lijn: huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Het gaat dan met name over patiënten die een NOAC voorgeschreven krijgen, al dan niet geïnitieerd vanuit de eerste lijn. Bij deze ontwikkeling ontstaat wel een zorg over de begeleiding van patiënten die een VKA (acenocoumarol of fenprocoumon) gebruiken. Door het dalende volume komen trombosediensten in de knel en daarmee ook de daar opgebouwde deskundigheid. Dit is oplosbaar door op te schalen. Daartoe heeft het AGV (Antistollingscentrum Gelderse Vallei) al vroeg initiatief genomen, mede vanuit de trombosedienst in Ede.

Samenwerking

In 2018 is het initiatief genomen tot een onderzoek naar de haalbaarheid tot samenwerking tussen Trombosediensten in een grotere regio. Dit initiatief, waarin momenteel 8 trombosediensten in de regio Midden-Oost Nederland deel van uitmaken, wordt in Nederland als een voorloper gezien.

Integrale benadering

Naast de borging van de VKA-zorg wordt tevens gewerkt aan een integrale benadering waarin alle antistolling (ook plaatjesremmers en NOAC’s) een plaats hebben. Het AGV Regioprotocol Antistolling loopt hier al op vooruit en is beschikbaar voor zorgverleners in de regio Gelderse Vallei (inlogcodes opvraagbaar). Verwacht wordt dat de benodigde zorg voor de VKA-patiënt en zorgverlener in de Gelderse Vallei op huidig kwaliteits- en veiligheidsniveau kan worden aangeboden en dicht bij de patiënt.

NOAC-poli

Verder bestaat de mogelijkheid om een patiënt gebruik te laten maken van de NOAC-poli in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Op de poli cardiologie draagt een verpleegkundig specialist zorg voor voorschrift, voorlichting, begeleiding en follow-up van de patiënt die een NOAC gebruikt in verband met atriumfibrilleren. Deze ontwikkelingen zijn ook nauw verbonden met het implementeren van de regionale transmurale afspraak atriumfibrilleren en de werkzaamheden van de Commissie Trombose en Hemostase van het ziekenhuis.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}