Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Transmurale palliatieve zorg Gelderse Vallei

13 April 2018

Recent heeft een multidisciplinaire regionale netwerkgroep een visie geformuleerd voor de transmurale palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei en een verbeterplan opgesteld. De eerste resultaten hiervan worden al zichtbaar.

In de laatste levensfase van patiënten zien we vaak een toename van betrokken hulpverleners en komen relatief vaak overdrachtsmomenten voor. Coördinatie en continuïteit van zorg vragen dan extra aandacht.

Om deze transmurale palliatieve zorg te verbeteren heeft het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei een multidisciplinaire netwerkgroep samengesteld. Deze kreeg de opdracht een gezamenlijke visie te formuleren en met een verbeterplan te komen voor de transmurale palliatieve zorg.

Gezamenlijke visie

De geformuleerde gezamenlijke visie luidt als volgt: ‘Iedere inwoner van de regio Gelderse Vallei is vanaf 2020 verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.  Overdrachtsmomenten verlopen duidelijk en er is continuïteit, zowel voor patiënten en naasten als voor betrokken zorgverleners.’

Resultaten

Een aantal resultaten van het verbeterplan is al zichtbaar:

  • Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van informatie en continuïteit van het (geadviseerde) palliatieve beleid
    o Er is een overdracht palliatieve zorg die én via edifact wordt verstuurd naar de huisarts én aan patiënten wordt meegegeven als back-up.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de follow-up van palliatieve patiënten, bekend bij het palliatief team van het ziekenhuis, tijdens het klinische en poliklinische traject in het ziekenhuis en na ontslag uit het ziekenhuis, met als uitgangspunt zorg dichtbij huis als het kan en in het ziekenhuis als het moet.

Vooruitblik en plannen

  • Het stappenplan over de follow-up van palliatieve patiënten zal onder meer worden gecommuniceerd naar de zorgverleners palliatieve zorg in de 1e en 2e lijn
  • Verdere ontwikkeling van het transmuraal zorgpad palliatieve zorg
  • Het verder optimaliseren van transmurale patiëntenbesprekingen
  • Ambitie en wens om te komen tot een regionaal transmuraal team

Samenstelling werkgroep

De multidisciplinaire regionale netwerkgroep bestaat uit afgevaardigden van het oncologisch centrum van het ziekenhuis, het Palliatief Team ZGV, regionaal Palliatief Consulenten Team Vallei&Veluwe, Huisartsen Gelderse Vallei, kaderhuisarts palliatieve zorg, palliatief verpleegkundige Vitras en verpleegkundig consulent Vallei&Veluwe, het IKNL en de Netwerkcoördinator.Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}