Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Voedingsadvies – wat wil de patiënt?

10 August 2018

Effectieve aandacht voor voeding vóór, tijdens en na behandeling in het ziekenhuis kan gezondheidswinst opleveren. Onder leiding van Ben Witteman, MDL-arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei en professor aan Wageningen University & Research, is een onderzoek gestart naar de wensen over voedingsadvies bij oudere patiënten die door een tweedelijns diëtist naar een eerstelijns diëtist worden doorverwezen. Het doel is een betere overdracht en begeleiding voor voedingsadvies op maat te realiseren. Voor dit onderzoek worden huisartsenpraktijken gezocht met interesse in voedingsadvies op maat.

Wensen van de patiënt in kaart brengen

Meer aandacht voor voeding in de transmurale zorg levert onder meer een betere voedingstoestand, minder ziektedagen, minder complicaties, een kortere opnameduur en een betere kwaliteit van leven op. Om de transmurale voedingszorg verder te optimaliseren brengt dit onderzoek wensen van patiënten t.a.v. voedingsadvies in kaart. Hiermee kunnen valkuilen worden geïdentificeerd en oplossingen gezocht worden. Verwacht wordt dat patiënten die het voedingsadvies goed volgen en nog contact hebben met een eerstelijnsdiëtist, minder heropnames hebben dan patiënten die dit niet doen.

Vóór, tijdens en ná ziekenhuisopname

In dit onderzoek worden de wensen van patiënten rondom voedingsadvies vóór, tijdens en na ziekenhuisopname in kaart gebracht. Hierin wordt ook de overdracht naar de eerste lijn meegenomen. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Het beschrijven van de patiëntenpopulatie die is doorverwezen naar de tweedelijnsdiëtist in de afgelopen 2 tot 3 jaar. De gegevens van de patiënten worden gehaald uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis.
  2. De wensen van patiënten (tussen 70 en 80 jaar) rondom voedingsadvies in kaart brengen. Hiervoor wordt een steekproef genomen, uit de patiëntenpopulatie van deel 1, met verschillende onderliggende aandoeningen en demografische kenmerken. Deze patiënten worden benaderd voor het invullen van een vragenlijst waarin de wensen rondom voedingsadvies worden bevraagd.


Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Maxime Gelens, MSc studente Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & Research. Onder begeleiding van Prof. Ben Witteman, Dr. Jeanne de Vries van Wageningen University en Dr. Emmelyne Vasse, diëtiste in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het optimaliseren van het voedingsadvies van de Eetscore. Hiervoor wordt samengewerkt met Anne Slotegraaf, projectleider Eetscore Transmuraal.

Eetscore in de zorgketen leidt tot voedingsadvies op maat

Gezocht: huisartsenpraktijken met interesse in voedingsadvies op maat
De Alliantie Voeding in de Zorg, opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit, is op zoek naar huisartsenpraktijken die voedingsadvies willen optimaliseren. Daarvoor wordt een ZonMw-project uitgevoerd om de Eetscore te implementeren in de zorgketen. De Eetscore beoordeelt aan de hand van een korte, online vragenlijst in hoeverre iemand voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. Deze informatie wordt vertaald naar voedingsadvies op maat. Het instrument kan zorgverleners inzicht bieden in voedingsgewoonten van patiënten en biedt een handvat om dit bespreekbaar te maken in de huisartsenpraktijk.

Zowel in de Regio FoodValley/Regio Gelderse Vallei als landelijk is toenemende interesse in effectieve voedingszorg. Door het implementeren van Eetscore in de zorgketen kan gezondheidswinst worden bereikt. De Eetscore kan zowel in de eerste als tweede lijn ingezet worden. We zijn op zoek naar huisartsenpraktijken waar we pilots kunnen draaien om voedingsadvies op maat te verstrekken aan patiënten. De Eetscore is een geschikte tool voor de huisartsen praktijk. Het laat in één oogopslag zien waar de knelpunten in de voeding zitten en geeft praktische tips ter verbetering.

In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden pilotprojecten uitgevoerd waarbij de inzet van Eetscore wordt geoptimaliseerd. Per 1 september gaat er een pilot van start bij patiënten met hypertensie. “Het implementeren van Eetscore zie ik als een kans om op een gestructureerde manier meer aandacht te schenken aan voedingsgerelateerde factoren van hypertensie”, aldus Remy Bemelmans, internist-vasculair geneeskunde.

Heeft u interesse? Neem contact op met Anne Slotegraaf, projectleider Eetscore
SlotegraafA<apestaartje>zgv.nl / 06-33874104

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}