Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

Voedingsadvies – wat wil de patiënt?

10 augustus 2018

Effectieve aandacht voor voeding vóór, tijdens en na behandeling in het ziekenhuis kan gezondheidswinst opleveren. Onder leiding van Ben Witteman, MDL-arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei en professor aan Wageningen University & Research, is een onderzoek gestart naar de wensen over voedingsadvies bij oudere patiënten die door een tweedelijns diëtist naar een eerstelijns diëtist worden doorverwezen. Het doel is een betere overdracht en begeleiding voor voedingsadvies op maat te realiseren.

Effectieve aandacht voor voeding vóór, tijdens en na behandeling in het ziekenhuis kan gezondheidswinst opleveren. Onder leiding van Ben Witteman, MDL-arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei en professor aan Wageningen University & Research, is een onderzoek gestart naar de wensen over voedingsadvies bij oudere patiënten die door een tweedelijns diëtist naar een eerstelijns diëtist worden doorverwezen. Het doel is een betere overdracht en begeleiding voor voedingsadvies op maat te realiseren.

Ondervoeding

Cijfers uit 2015 laten zien dat 1 op de 5 patiënten in zorginstellingen en 1 op de 8 patiënten in de thuiszorg ondervoed zijn in Nederland (1). In eerder onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei had 14,9% van de patiënten een verhoogd risico op ondervoeding (MUST-score ≥ 2). De hoogste prevalentie was te zien in de geriatrie. Patiënten die een voedingsadvies krijgen, hebben minder complicaties dan patiënten die dit niet ontvangen (2).

Wensen van de patiënt in kaart brengen

Meer aandacht voor voeding in de transmurale zorg levert onder meer een betere voedingstoestand, minder ziektedagen, minder complicaties, een kortere opnameduur en een betere kwaliteit van leven op. Om de transmurale voedingszorg verder te optimaliseren brengt dit onderzoek wensen van patiënten t.a.v. voedingsadvies in kaart. Hiermee kunnen valkuilen worden geïdentificeerd en oplossingen gezocht worden. Verwacht wordt dat patiënten die het voedingsadvies goed volgen en nog contact hebben met een eerstelijnsdiëtist, minder heropnames hebben dan patiënten die dit niet doen.

Vóór, tijdens en ná ziekenhuisopname

In dit onderzoek worden de wensen van patiënten rondom voedingsadvies vóór, tijdens en na ziekenhuisopname in kaart gebracht. Hierin wordt ook de overdracht naar de eerste lijn meegenomen. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Het beschrijven van de patiëntenpopulatie die is doorverwezen naar de tweedelijnsdiëtist in de afgelopen 2 tot 3 jaar. De gegevens van de patiënten worden gehaald uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis.
  2. De wensen van patiënten (tussen 70 en 80 jaar) rondom voedingsadvies in kaart brengen. Hiervoor wordt een steekproef genomen, uit de patiëntenpopulatie van deel 1, met verschillende onderliggende aandoeningen en demografische kenmerken. Deze patiënten worden benaderd voor het invullen van een vragenlijst waarin de wensen rondom voedingsadvies worden bevraagd.


Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Maxime Gelens, MSc studente Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & Research. Onder begeleiding van Prof. Ben Witteman, Dr. Jeanne de Vries van Wageningen University en Dr. Emmelyne Vasse, diëtiste in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het optimaliseren van het voedingsadvies van de Eetscore. Hiervoor wordt samengewerkt met Anne Slotegraaf, projectleider Eetscore Transmuraal.


Bron: Nieuwsbrief Alliantie Voeding in de Zorg

________________________________________

Referenties

  1. Stuurgroep Ondervoeding: https://www.stuurgroepondervoeding.nl/
  2. Hoekstra, J. C., Goosen, J. H., de Wolf, G. S., & Verheyen, C. C. (2011). Effectiveness of multidisciplinary nutritional care on nutritional intake, nutritional status and quality of life in patients with hip fractures: a controlled prospective cohort study. Clinical nutrition, 30(4), 455-461.
Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}