Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Vroege inzet behandeling overgewicht loont

16 May 2019

Het zo vroeg mogelijk starten met de behandeling van overgewicht bij kinderen is belangrijk, blijkt uit recent promotieonderzoek.

Laila van der Heijden promoveerde 7 mei jl. aan Wageningen University & Research. Haar proefschrift 'Childhood obesity. Behind the doors of the epidemic' biedt een inkijkje in de obesitasepidemie. Ze gaat in op vragen die zorgverleners in de dagelijkse praktijk tegenkomen als het gaat om overgewicht bij kinderen.
Laila werkte voor haar onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei als arts-assistent/onderzoeker op de afdeling Kindergeneeskunde. Kinderarts Arieke Janse is haar co-promotor.

Overgewicht is geassocieerd met belangrijke lichamelijke, psychische en sociale gevolgen, zowel op de korte als op de lange termijn. Daarom onderzocht Laila onder andere deze consequenties van overgewicht, zoals hoge bloeddruk en de kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven

Het onderzoek laat zien dat kinderen en ouders soms anders denken over de impact van het overgewicht op het kind. Vooral op het gebied van ‘Lichamelijke pijn/discomfort’ en ‘Algemene gezondheidsbeleving’ scoorden kinderen significant lager op het gebied van kwaliteit van leven dan hun ouders dit inschatten. Op het gebied van ‘Gedrag’ en ‘Familiecohesie’ juist significant hoger. De kwaliteit van leven zou dan ook gemeten moeten worden vanuit het perspectief van het kind, waar mogelijk aangevuld met data van ouders. Zo krijgt de zorgverlener een zo compleet mogelijk beeld van het effect van overgewicht op de kwaliteit van leven van het kind.

Hoge bloeddruk

Overgewicht op de kinderleeftijd vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Daarom onderzocht Laila het vóórkomen van hoge bloeddruk bij kinderen met overgewicht in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Slechts 54,9% van de kinderen had een normale bloeddruk bij 24-uurs bloeddrukmeting. Ruim 40% had niet de gewenste nachtelijke dip in de bovendruk. Een verhoogde bloeddruk ’s nachts (met overdag een normale bloeddruk) kwam bij een kwart van de kinderen voor. Deze afwijkende bloeddrukpatronen zijn alleen te detecteren met een 24-uurs bloeddrukmeting, en niet met een losse meting op de polikliniek. Het advies is daarom om bij de behandeling van overgewicht bij kinderen altijd een 24-uurs bloeddrukmeting uit te voeren.

Inflammatie

Het is bekend dat laaggradige inflammatie een rol speelt in de relatie tussen overgewicht en het toegenomen risico op hart- en vaatziekten. Vetcellen produceren adipokines. De pro-inflammatoire adipokines veroorzaken ontstekingen. De anti-inflammatoire adipokines gaan ontstekingen tegen. Bij overgewicht worden er relatief meer pro-inflammatoire adipokines geproduceerd. Laila heeft onderzoek gedaan naar hoe twee van deze adipokines werken.

Vroeg behandelen

In het proefschrift komt ook de behandeling van kinderen met overgewicht in Ziekenhuis Gelderse Vallei aan bod. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft behandelprogramma’s voor kinderen van alle leeftijden. Deze zijn multidisciplinair en zetten in op zelfmonitoring en zelfevaluatie. Alle programma’s worden gevolgd door een bestendigingsprogramma.
Het onderzoek van Laila bevestigt het belang van een vroege start van behandeling van overgewicht. Bij kinderen met overgewicht (3 t/m 12 jaar) was het behandeleffect groter dan bij tieners met overgewicht (13 t/m 17 jaar). Ook meer kinderen dan tieners lieten een klinisch relevante verbetering zien (48% versus 26%). Opvallend is dat 30% van de kinderen en 41% van de tieners het programma niet afmaakt. Het is belangrijk op zoek te gaan naar het beter op maat aanbieden van deze zorg.

Terugval voorkomen

Tot slot deed Laila literatuuronderzoek naar het behoud van bereikte resultaten op het gebied van leefstijl en gewicht, na afronding van een behandelprogramma. Het voorkómen van een terugval na behandeling is een grote uitdaging. Het blijkt dat een bestendigingsprogramma na een behandelprogramma helpt om de resultaten vast te houden. Het lijkt niet uit te maken hoe intensief het bestendigingsprogramma is of hoe lang het programma duurt. Wel lijkt een ‘face-to-face’ behandeling wenselijker dan een behandeling op afstand (bijv. via telefoon of internet). In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben alle behandelprogramma’s inmiddels een bestendigingsprogramma met een duur van twee jaar waarin wordt gewerkt aan het vasthouden van een gezonde leefstijl. 


Bron: Alliantie voeding in de zorg


Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}