Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Behandelprogramma’s kinderen en tieners met (ernstig) overgewicht

18 March 2016

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft in de afgelopen jaren diverse behandelprogramma’s ontwikkeld voor kinderen en tieners met overgewicht of obesitas. Na ieder behandelprogramma is er (binnenkort) de mogelijkheid om door te stromen in een bestendigingsprogramma.

Alle programma’s worden uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam. Dit team bestaat uit een kinderarts, kinderdiëtist, kinderpsycholoog en kinderfysiotherapeut.

Leeftijd Behandelprogramma  Waar? Duur   Bestendigingsprogramma
3 t/m 7 jaar Aan Tafel!

 ZGV Ede Veenendaal in
samenwerking met 1e-lijn

1 jaar NaTafelen
8 t/m 11 jaar Basta ZGV Ede  1 jaar  Forza
12 t/m 17 jaar  Toppers ZGV Ede 8 maanden Master Topper

Voor wie?

Inclusiecriteria  Exclusiecriteria
 • Obesitas (volgens Cole, zie NHG standaard)
 • Overgewicht met stijgende BMI-SDS ondanks adviezen
 • Overgewicht met sterk positieve familieanamnese voor obesitas
 • Overgewicht en ouder met behoefte aan extra begeleiding
 • Weinig of geen motivatie voor deelname aan programma
 • Slecht Nederlands (en geen tolk beschikbaar)
 • Psychologische of sociale problemen bij kind, ouders of familie die kunnen interfereren met behandeling
 • Somatische aandoening als oorzaak, bijvoorbeeld een syndromale, genetische of endocrinologische aandoening of skeletdysplasie

Wat is nodig?

 • een verwijzing voor de kinderarts;
 • kinderen en ouders krijgen een oproep voor een consult bij de kinderarts, tijdens dit consult wordt ingeschat of het behandelprogramma bij het kind en ouders past;
 • voor Basta en Toppers geldt dat er aanvullend een screening bij de medisch psycholoog volgt.

Wetenschappelijk onderzoek AanTafel!

In 2015 promoveerde Esther van Hoek met haar proefschrift ‘Young children and obesity – development and evaluation of family-oriented treatment’. Zij onderzocht onder andere het effect van het behandelprogramma AanTafel! doormiddel van een voor-na opzet in de praktijk onder 40 kinderen met overgewicht of obesitas. Tachtig procent van de kinderen maakte het behandelprogramma volledig af. Bij hen verbeterde de BMI (klinisch relevante verbetering) van baseline tot het eind van behandeling en deze verbetering was nog steeds aanwezig op 3 jaar na baseline (gemeten in het eerste cohort, 23 kinderen). Aan het begin van het behandelprogramma had een zesde van de kinderen alle vier de componenten van het metabool syndroom, maar na behandeling waren er geen kinderen meer met alle vier de componenten. Tevens werd een afname in laaggradige ontsteking gezien: de concentraties van de markers IL18, e-selectin, en sICAM namen significant af. De kwaliteit van leven steeg (niet significant) in vrijwel alle domeinen, met een klinisch relevante stijging in de fysieke score.

Vragen?

Neem contact op via telefoon: (0318) 43 30 28 of b.g.g. (0318) 43 50 80

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}