Clinic 2021 'Stilstaan bij acute zorg'

Tijdens de 18e Clinic voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten staat het thema acute zorg centraal.

Stilstaan bij Acute Zorg

Onder de titel ‘Stilstaan bij acute zorg’ staat het thema acute zorg dit jaar centraal tijdens de Clinic (pdf, 655 KB). We gaan dieper in op wat er achter de term acute zorg schuilt.

De Clinic

 • woensdag 17 november 2021
 • 16.00 tot 21.30 uur
 • Auditorium (bestemming 181) en workshopruimten
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei


16.00 uur 
Inloop
16.30 uur
Opening, welkom en uitreiking Clinic-prijs 2021
Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuurZiekenhuis Gelderse Vallei 
Ruud Münstermann, directeur/bestuurder HAGV

Dr. David Ikkersheim Partner KPMG Health
Acute zorg: vraagstukken en oplossingsrichting
17.10 uur
Workshopronde 1
18.10 uur 
Workshopronde 2
19.10 uur  
Workshopronde 3
20.00 uur 
Buffet

Een feestelijk buffet als afsluiting van de Clinic 2021. Ontmoet bekende collega’s, maak kennis met nieuwe collega’s. Er is tijd om op ontspannen wijze te netwerken terwijl u geniet van een heerlijk diner!

Traditiegetrouw is de Clinic interactief en heeft trainingsdoelen. De workshops zijn dus praktisch en interactief (presentatie en discussie) georganiseerd. De onderwerpen zijn aangevraagd door deelnemers en/of geïnventariseerd onder de doelgroepen. U kunt kiezen uit 12 verschillende workshops. Deze worden in 3 verschillende rondes gegeven.

 1. Fractuurgenezing, van klein grut tot groot leed

Tomek Nosewicz, chirurg | Ton de Haan, huisarts

Aan de hand van casussen passeert de fractuurgenezing de revue. Hoe geneest bot? Wat is belangrijk in de acute fase? Wat zijn de vooruitzichten? Het doel is inzicht verkrijgen in de verschillende manieren van behandeling van fracturen, van conservatief volgens Virtual Fracture Care (behandeling via een app, zonder poliklinische tussenkomst) tot acute damage control chirurgie met langdurige revalidatie.

 

 1. NHG Standaard Verdachte huidafwijkingen Is acute zorg voor deze cutane (pre)maligniteit noodzakelijk? In 1e of 2e lijn?

Peter Arnold, dermatoloog | Hilde van der Poorte, huisarts

Het onderscheid tussen bijvoorbeeld een benigne verruca seborrhoïca en een maligne melanoom is niet altijd eenvoudig. De NHG Standaard Verdachte huidafwijkingen biedt houvast om hiertussen te differentiëren, maar is in de dagelijkse praktijk soms lastig uit te voeren. Deze workshop is een “opfriscursus” van de ‘live’-nascholing, die de vakgroep dermatologie de afgelopen jaren in regionale huisartspraktijken hierover gaf. Ook de eenvoud en het belang van juist biopteren wordt uitvoerig besproken en gedemonstreerd, dus specialisten ouderengeneeskunde zijn eveneens van harte welkom bij deze workshop!


 1. Klimaatverandering in de Troposfeer

Tom van Loenhout, interventiecardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate

Jan-Arie van Wijngaarden, kaderhuisarts spoedzorg

Die enkele patiënt die met thoracale klachten de huisarts of de huisartsenpost nog durft te bellen krijgt soms direct de ambulance voor de deur… De ambulance worstelt met de aanrijtijden door de ‘loze ritten’ en het ambulanceteam staat voor de keuze: thuis laten of meenemen? Is er nog wel een plaats voor de huisarts? Welke patiënt kan de huisarts verantwoord naar de praktijk laten komen of zelf bezoeken? Een reis langs de historie van triage en beslisregels naar de toekomst van de Troponine. De workshopgevers zullen ingaan op verleden en toekomst.


 1. Acute neurologie, capita selecta

Martijn Smidt, neuroloog | Maarten van Campen, huisarts

Er zijn vele verschillende oorzaken die leiden tot acute neurologische aandoeningen zoals plotselinge bewustzijnsdaling, verwardheid en uitvalsverschijnselen. Oorzaken kunnen zijn traumata, herseninfarcten en -bloedingen,infecties en intoxicaties. Acute neurologische aandoeningen zijn beangstigend voor de patiënt en zijn omgeving en zij zoeken veelal snel medische hulp via de huisarts of direct 112. In deze workshop bespreken wij op interactieve wijze een aantal acute neurologische casussen, te weten patiënten met een wegraking, acute hoofdpijn of verwardheid met koorts.

 

 1. De verwarde patiënt: perspectief voor betere integrale zorg

Dave Tjan, medisch leider acute zorg | Amy Keegan, psychiater Pro Persona

Toenemend hebben we in de keten te maken met verwarde patiënten die psychiatrische zorg behoeven en ook medische problemen hebben. Denk aan een patiënt met schizofrenie en een pneumonie of een ernstig depressieve patiënt met herhaalde suïcidepogingen. Maar ook kwetsbare zwangere patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis. Vaak vallen deze patiënten binnen de keten tussen wal en schip omdat er geen integrale benadering is. Om deze zorg te verbeteren werken ziekenhuis en Pro Persona samen met een nieuwe Psychiatrisch Consultatieve dienst en plannen voor de oprichting van een nieuwe Medisch Psychiatrische Unit. In de workshop bespreken we interactief de verschillende vormen van samenwerking mede aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de eerste lijn.

 

 1. “Let op de kleintjes”

Tineke Oosterveld, SEH-arts  | Maaike Groenewoudt, kaderhuisarts spoedzorg

Acute bedreigingen voor het opgroeiende kind, van ongelukjes tot benauwdheid en andere acute ziektebeelden. Welke aandoeningen en letsels kun je als huisarts zelf behandelen, wanneer stuur je in?

 

 1. Kleine crisis? Grootse actie! Hoe vroegtijdig regie nemen erger voorkomt

Nienke Golüke en Martijn Grotenhuis, geriaters | Elvira Schouten, kaderhuisarts ouderengeneeskunde

Rachel Mak, specialist ouderengeneeskunde

Aan de hand van casuïstiek wordt besproken hoe in het verloop van toenemende kwetsbaarheid er vaak meerdere momenten zijn waarop een actieve houding van zorgverleners en samenwerking in de keten kunnen leiden tot het voorkomen van gesol met een patiënt. Met als doel de juiste zorg op de juiste plek. We bespreken welke patiënten thuishoren bij de geriater en welke beter bij de SOG of huisarts behandeld kunnen worden. Ook gaan we in op de wegen om een patiënt in de GRZ (geriatrische revalidatiezorg), ELV (eerstelijnsverblijf) of met gedwongen zorg thuis (via wet en dwang) te behandelen.


 1. Acute buikpijn bij de vrouw = naar de gynaecoloog en gauw?

Bas van der Sluis, gynaecoloog | Bart Pelzer, huisarts

Buikpijn is een veelgehoorde klacht in de huisartsenpraktijk. Als een vrouw zich presenteert met buikpijn, wanneer moet je dan denken aan gynaecologische pathologie? Wat kun je als huisarts zelf doen om pathologie aan te tonen of uit te sluiten? Wanneer moet je verwijzen naar de gynaecoloog en met welke urgentie? In deze workshop gaan we deze klacht op een interactieve manier uitdiepen en bieden we handvatten voor de dagelijkse praktijk.


 1. Sluiten of bellen, schuiven of knellen? Tips en tricks, hoe gaat die wond dicht?

Miriam Hoven, chirurg |Esther Tilleman, plastisch chirurg | Maxim Tettelaar, huisarts

Een praktische workshop. Ga aan de slag en oefen ter plekke onder deskundige begeleiding van de (plastisch) chirurg met het excideren van afwijkingen en sluiten van wonden. Wat doe je zelf en wanneer stuur je iemand door?


 1. De nazorg van acute zorg: herstel en begeleiding na langdurige IC opname. Wie doet wat?

Barbara Festen, intensivist | Frank Boersma, kaderhuisarts bewegingsapparaat  |Gerdien Wijngaarden, thuiszorgverpleegkundige Icare

Patiënten die lang op de IC opgenomen zijn geweest, kunnen nog langere tijd klachten ervaren. Onder andere rond kracht, concentratie en psyche: het Post Intensive Care Syndroom. Deze groep patiënten wordt een paar maanden na ontslag eenmalig teruggezien op de nazorgpoli IC. Buiten het ziekenhuis is de huisarts weer de verantwoordelijke arts voor de verdere begeleiding. We nemen u mee in de reis van een sepsispatiënt: thuis-ziekenhuis-IC-verpleegafdeling-thuis. Waar lopen patiënt en familie tegenaan, hoe kunt u ze tot steun zijn?

 

 1. Acute zorg voor acute pijn in de eerste lijn, aanpak en samenwerking bij een aantal pijnsyndromen. Wat zou jij doen?

Bart van Druenen, anesthesioloog

Acute pijn kent vele oorzaken en is vaak heftig van aard. Soms ernstig, soms ook niet, maar altijd heel indringend voor de patiënt. De aanpak bestaat uit diagnostiek, herkenning van het probleem en een stappenplan in de behandeling; van WHO-pijnladder tot overleg met de (pijn)specialist. In deze presentatie gaan we aan de hand van een aantal pijnsyndromen, liefst interactief, op zoek naar waar we elkaar kunnen vinden in de behandeling van een patiënt met acute pijn.

 

 1. Acute (na)zorg op en bij het sportveld

Moniek van Heumen en Petra Groenenboom, topsportartsen | Hans Zwerver, sportarts en moderator

Aan de hand van casuïstiek komen uiteenlopende acute letsels op het sportveld aan bod en wordt ingegaan op de afwegingen die in de (top)sport gemaakt worden om een sporter weer zo snel en veilig als mogelijk terug te krijgen op het sportveld. “Niet stilstaan bij acute zorg, maar actie”. De sportartsen nemen u mee aan de hand van hun (Olympische) ervaringen bij o.a. atletiek, judo en wintersport. Deze workshop helpt u om vragen van uw sportende patiënt met acuut letsel te beantwoorden.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de Clinic. In het formulier kunt u ook uw voorkeur voor de workshops aangeven.

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...