Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Inventarisatie kwetsbaarheid oudere patiënt met darmkanker

06 June 2014

Van deze groep heeft 30 tot 40% één of meer bijkomende ziekten. Zij zijn hierdoor kwetsbaarder. Om zorg op maat te kunnen bieden worden alle patiënten met darmkanker van 70 jaar en ouder door de verpleegkundig specialist oncologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei gescreend op kwetsbaarheid.

Ruim 40% van de kankerpatiënten is ouder dan 70 jaar wanneer de diagnose gesteld wordt. Van deze groep heeft 30 tot 40% één of meer bijkomende ziekten. Zij zijn hierdoor kwetsbaarder. Om zorg op maat te kunnen bieden worden alle patiënten met darmkanker van 70 jaar en ouder door de verpleegkundig specialist oncologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei gescreend op kwetsbaarheid.

Op dit moment is ruim 40% van de kankerpatiënten ouder dan 70 jaar wanneer de diagnose kanker wordt gesteld. Door de dubbele vergrijzing en de stijging in het vóórkomen van kanker zal het aantal ouderen met kanker de komende jaren met 30% stijgen.

Toenemende kwetsbaarheid

Oudere patiënten (dat wil zeggen ouder dan 70 jaar) vormen een heterogene groep met specifieke problematiek. Van de oudere kankerpatiënten heeft 30 tot 40% één of meer bijkomende ziekten. Bijkomende lichamelijke en geestelijke problemen, afname in zelfredzaamheid, veranderingen in sociale omgeving, de voedingsstatus en geneesmiddelengebruik zorgen voor een toenemende kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid heeft invloed op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van de oudere patiënt met kanker. De tolerantie voor oncologische behandelingen is minder groot. Bovendien verschillen de voorkeuren, wensen en verwachtingen ten aanzien van de oncologische behandeling bij ouderen ten opzichte van jongeren. Hierbij speelt de afweging tussen de nog verwachtte levensverwachting op grond van leeftijd en comorbiditeit en de kwaliteit van leven een grote rol.

Zorg op maat

Dit vraagt om zorg op maat. Het is belangrijk om enerzijds de vitale oudere te identificeren die in staat is om de standaard oncologische behandeling te ondergaan en anderzijds de kwetsbare oudere te onderscheiden voor een aangepaste behandeling en begeleiding.

Screening

Daarom screenen de verpleegkundig specialisten oncologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei alle patiënten met darmkanker van 70 jaar en ouder op kwetsbaarheid. Zij nemen daarvoor de geriatric navigator af, ontwikkeld door de stichting Geriatrische Oncologie Nederland. Hiermee wordt inzicht verkregen in bijkomende lichamelijke problemen, problemen in geheugen en stemming, de zelfredzaamheid in het dagelijks leven, de mobiliteit, communicatie en voedingstoestand en wordt het medicijngebruik en de sociale ondersteuning in kaart gebracht. Bij tekenen van kwetsbaarheid, beoordeelt de klinisch geriater of een volledig geriatrisch onderzoek op de polikliniek noodzakelijk is. De bevindingen worden samen met de tumorspecifieke kenmerken besproken in het multidisciplinair overleg waaraan chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, geriater, radioloog, nucleair geneeskundige, radiotherapeut, patholoog anatoom en oncologische verpleegkundige deelnemen, hier wordt ook het behandelplan vastgesteld.

Tijdens de ziekenhuisopname is de klinisch geriater zowel voor als na de operatie bij de patiënt betrokken om zijn algeheel functioneren te optimaliseren rondom operatie en herstel.

Deze screening op kwetsbaarheid wordt nu ook ingevoerd bij de oudere patiënt met borstkanker.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}