Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Kostenefficiëntie vergroten door verschuiving van zorg?

26 September 2014

Om de zorg meer kosteneffectief te maken, stimuleert de overheid transities van interventieprogramma’s van de tweede- en derdelijnszorg naar eerstelijnszorg. Wageningen Universiteit onderzocht recent de voor- en nadelen van de verplaatsing van het door het ziekenhuis ontwikkelde behandelprogramma AanTafel!

Nederland kampt met stijgende kosten in de gezondheidszorg. Om de zorg meer kosteneffectief te maken, stimuleert de overheid transities van interventieprogramma’s van de tweede- en derdelijnszorg naar eerstelijnszorg. Wageningen Universiteit onderzocht recent de voor- en nadelen van de verplaatsing van het door het ziekenhuis ontwikkelde behandelprogramma AanTafel!

Aan Tafel!

AanTafel! is een succesvol behandelprogramma voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar met overgewicht. AanTafel! Is ontwikkeld door Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking met Wageningen Universiteit. Eind 2013 is het programma ingezet in de eerstelijnszorg in een aantal wijken in Veenendaal. Over het verloop van dergelijke transities is nog weinig bekend.

Opzet van de studie

De studie van Masterstudent Kiki Spanjers bestond uit literatuuronderzoek, observaties tijdens behandelsessies en interviews met deelnemers en professionals betrokken bij AanTafel!. Op basis hiervan zijn interventie- en organisatie gerelateerde factoren geïdentificeerd die de kosteneffectiviteit van AanTafel! beïnvloeden. Kosteneffectiviteit bestaat uit een evenwicht tussen de kosten en de gezondheidswinst of effectiviteit. Arieke Janse, kinderarts en Laila van der Heijden, arts-onderzoeker begeleidden het onderzoek vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei; Laura Bouwman, Universitair Docent Gezondheid en Maatschappij, verzorgde de begeleiding vanuit Wageningen Universiteit.

Inzichten uit de literatuur

De literatuur stelt dat de eerstelijnszorg kansen biedt voor gezondheidswinst door aan te sluiten bij lokale kennis en faciliteiten. De lokale zorgverleners hebben reeds een relatie met de deelnemers hebben opgebouwd. Bewijs hiervoor ontbreekt echter nog. Ook is nog niet bewezen dat de verschuiving van zorg daadwerkelijk kostenbesparend is. De grotere complexiteit van de organisatie van interventies wordt als nadeel benoemd. Dit geldt ook voor de noodzaak tot het trainen van de zorgverleners. Geadviseerd wordt om hiervoor een ‘transitiecoördinator’ aan te stellen. Als nadeel wordt ook genoemd dat balans moet worden gevonden tussen het behouden van de succeselementen uit de bestaande interventie enerzijds en de noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe setting anderzijds.

De transitie van AanTafel!

De transitie van AanTafel! is enerzijds ingezet om een grotere doelgroep te bereiken door het aanbieden van zorg in de directe omgeving van de patiënt, anderzijds om de kosteneffectiviteit te vergroten. De deelnemers benoemden de korte fysieke afstand (reistijd en -kosten) als positief. Verder gaven zij aan dat de sociale cohesie in de groep groot is. Sociale cohesie is een belangrijk aspect in gedragsveranderingsprocessen en draagt bij aan de effectiviteit van een programma. De professionals benoemden als één van de belangrijkste voordelen van de transitie, de informatievoorziening over faciliteiten in de wijk via lokale medewerkers. Overeenkomstig de literatuur werd de toegenomen organisatiecomplexiteit als een belangrijk nadeel genoemd. Het werken in een multidisciplinair team is een uitdaging, mede door het ontbreken van een gedeelde werklocatie. Ook bij AanTafel! bleek het vinden van een balans tussen behoud van het bestaande programma en aanpassingen maken ten bate van de nieuwe setting lastig.

En nu?

De eerste groep van AanTafel! in Veenendaal heeft het programma bijna afgerond. In het najaar van 2014 zal worden gestart met een tweede groep. Hierbij worden de bevindingen en aandachtspunten uit de studie van Kiki Spanjers meegenomen in het organisatie- en uitvoeringsproces. Verder onderzoek vindt plaats in de vorm van een uitgebreide proces- en effectevaluatie van de hierboven beschreven transitie van zorg. 

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}