Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Medicatieveiligheid: topprioriteit

23 February 2017

In dit programma komen alle thema’s rond medicatie aan bod. Het programma is groot opgezet en multidisciplinair. Deze werkwijze om medicatieveiligheid te verbeteren is uniek in Nederland.

Het programma is opgebouwd uit vijf thema’s: overdracht in de keten, voorschrijven, toedienen, borgen en faciliteren. Deze thema’s hebben elk een ‘eigenaar’, dit zijn medisch specialisten, apothekers en zorgmanagers. Elk thema heeft actieve project- en werkgroepen.

Medicatieoverdracht

Bea Maris is programmamanager medicatieveiligheid. Zij vertelt: ‘recent zijn we gestart met de medicatieverificatie op de spoedeisende hulp en de eerste hart hulp.’ Arthur van Zanten, intensivist en voorzitter van de stuurgroep medicatieveiligheid, vult aan: ‘deze werkwijze levert een betrouwbaar medicatieoverzicht op in het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) van alle spoedpatiënten. Door middel van een verificatiedocument, krijgt de voorschrijvende arts inzage in eventuele discrepanties tussen het medicatieoverzicht van de regionale apotheek en het daadwerkelijke gebruik door de patiënt. Om de overdracht in de regionale keten te optimaliseren ondertekent de stuurgroep medicatieveiligheid binnenkort een convenant waarin alle betrokken zorgverleners zich conformeren aan de kernafspraken voor medicatieoverdracht.’

Voorschrijven

Het EVS is een centraal onderwerp binnen het thema medicatieveiligheid. Bea vertelt: ‘naar aanleiding van risico-inschattingen slaan we dit jaar een flinke slag in het verbeteren van het EVS. Hiervoor is een projectkalender ontwikkeld. Het eerste half jaar werkt de projectgroep voorschrijven vooral aan het optimaliseren van het EVS en het vergroten van de kwaliteit van de medicatieoverdracht bij opname en ontslag.’

Digitaal toediensysteem

Ziekenhuisbreed wordt veel aandacht besteed aan high risk medicatie. Bijvoorbeeld: de dubbelcheck bij het toedienen van medicatie en structurele scholing van medewerkers. Daarnaast wordt in het eerste half jaar de pilot voor het digitaal toediensysteem voorbereid, in samenwerking met een werkgroep en de leverancier. Arthur: ‘ook wordt er, op verzoek van de vakgroep interne geneeskunde, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ‘zo nodig medicatie’ in eigen beheer te geven. Het is goed om te zien dat we verzoeken van professionals kunnen opnemen binnen de thema’s van medicatieveiligheid.’

Kwaliteitseisen

Borgen en faciliteren zijn twee thema’s die de stuurgroep medicatieveiligheid meeneemt in de ontwikkeling. Het is belangrijk dat de thema’s blijven voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Arthur zegt: ‘het is nodig dat ieder thema een eigenaar heeft die nieuwe ontwikkelingen volgt en eventuele aanpassingen voorstelt. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat de verschillende systemen aansluiten bij de werkprocessen.’

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}