Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Meldcode Ouderenmishandeling

12 June 2015

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt met de meldcode signalering kindermishandeling. Dit wordt nu uitgebreid met signalering huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Huiselijk geweld tussen volwassenen komt veelvuldig voor. Hierbij valt te denken aan geweld tussen partners, geweld tussen een meerderjarig kind en zijn ouder, aan ouderenmishandeling of aan ander geweld tussen personen die deel uit maken van de huiselijke kring. Wie eenmaal in een spiraal van geweld terecht is gekomen, blijkt daar in veel gevallen buitengewoon moeilijk op eigen kracht uit te komen. Ook deze slachtoffers zijn vaak afhankelijk van beroepskrachten voor het zetten van de eerste stappen die leiden tot het doorbreken van het geweld.

Daarom is landelijk de meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling ontwikkeld.

Stappen

De meldcode laat zien welke stappen moeten worden doorlopen om in beeld te krijgen of mogelijk sprake is van mishandeling:

  1. in kaart brengen van signalen
  2. intercollegiale consultatie/ overleg met Veilig Thuis
  3. gesprek met cliënt / patiënt
  4. wegen van het geweld of mishandeling / risicotaxatie
  5. beslissen: crisisdienst inschakelen, hulp organiseren of melden

Samenwerking zorgprofessionals

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is een scholing en richtlijn opgesteld voor medewerkers om tot een goede signalering, eenduidige aanpak en doorverwijzing te komen bij vermoeden van ouderenmishandeling. Bij vermoeden van ouderenmishandeling is samenwerking met de zorgprofessionals in de thuissituatie van groot belang, om signalen te verhelderen en een plan van aanpak te kunnen maken. Daarin is ook contact met de huisarts essentieel.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}