Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Netwerk orthopedie

28 January 2014

Het doel is de zorg voor patiënten die in ons ziekenhuis een nieuwe heup of knie krijgen, te optimaliseren. De werkgroep wil dit bereiken door de kwaliteit en coördinatie van de (fysiotherapeutische) zorg te verbeteren en eenduidige zorg en voorlichting te geven aan patiënten. Ook wil de werkgroep meer inzicht krijgen in de uitkomsten van de zorg en de zorg efficiënter inrichten.

De afdeling fysiotherapie en de maatschap orthopedie van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en de Regionale Organisatie Fysiotherapie (ROF) Gelderse Vallei hebben vorig jaar een werkgroep ‘transmurale werkwijze heup/knie ZGV’ opgericht. Het doel is de zorg voor patiënten die in ons ziekenhuis een nieuwe heup of knie krijgen, te optimaliseren. De werkgroep wil dit bereiken door de kwaliteit en coördinatie van de (fysiotherapeutische) zorg te verbeteren en eenduidige zorg en voorlichting te geven aan patiënten. Ook wil de werkgroep meer inzicht krijgen in de uitkomsten van de zorg en de zorg efficiënter inrichten. Dit lukt niet door alle patiënten volgens een standaardprotocol te behandelen, maar wel door alleen daar waar het nodig is intensieve fysiotherapie in te zetten.

Transmurale werkwijze

De werkgroep heeft hiervoor een transmurale werkwijze ontwikkeld. Tijdens de preoperatieve screening in het ziekenhuis worden de patiënten met een verhoogd risico op vertraagd herstel geselecteerd. Voor hen kan al voor de operatie fysiotherapie worden ingezet volgens het concept ‘Better in, better out’ en kan een passend advies worden gegeven over de revalidatie na de operatie. De patiënten zullen zowel voor als na de operatie baat hebben bij fysiotherapie om conditioneel én functioneel sneller te kunnen herstellen. Gezonde en fitte patiënten met een normaal (functioneel) herstel zullen ook goede resultaten behalen met een meer adviserende en controlerende rol van de fysiotherapie. Het streven is om bij beide groepen zoveel mogelijk functioneel te bewegen of te trainen, gericht op hun eigen thuis- en leefsituatie.

Training en netwerk orthopedie

Op 13 januari is de laatste van drie trainingsavonden geweest voor de regionale eerstelijns fysiotherapeuten, georganiseerd door de werkgroep. Tijdens deze training is de transmurale werkwijze doorgenomen, zijn vele knelpunten in de behandeling en communicatie doorgenomen en zijn afspraken gemaakt over de start van het netwerk. We hebben hierbij veel inzicht gekregen in elkaars handelen. Het bleek bijvoorbeeld dat de (fysiotherapeutische) zorg nog niet altijd eenduidig is en overdrachten soms ontbreken. Samen met de orthopeed is besproken hoe te handelen bij een patiënt die bijvoorbeeld veel pijn, zwelling of een beperkte range of motion heeft. Door kortere lijnen en betere kennis kunnen we tijdig en goed handelen bij complicaties of problemen. Ook hebben we aandacht besteed aan de aard, omvang en intensiteit van de fysiotherapeutische behandeling. Vaak is een combinatie van kracht- en functionele training belangrijk. Functionele training is een oefenprogramma dat ouderen traint in de dagelijkse handelingen en specifiek aansluit bij de leefwereld van de oudere. Voorbeelden zijn traplopen, boodschappen doen, zich buitenshuis verplaatsen, opstaan vanuit een stoel of bed, etc.. Door op maat, gevarieerd, complex en vooral ook intensief te trainen kan de zelfredzaamheid van ouderen verbeterd worden. Jaap Dronkers gaf in zijn presentatie aan dat spieren gezien kunnen worden als integraal orgaan: spierfunctie is niet alleen belangrijk om te trainen met de fysiotherapeut, maar de spieren moeten vooral ook gebruikt worden in het dagelijks leven om gezondheidseffecten te krijgen. Ook hebben we afspraken gemaakt over meetinstrumenten die we gebruiken om de behandeling te kunnen monitoren en evalueren.

Eerstelijnspraktijken voor fysiotherapie die de training volgden kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan het netwerk.

Evaluatie en onderzoek

De zorg en uitkomsten worden regelmatig geëvalueerd om inzicht te krijgen in de geleverde zorg en tevredenheid van de patiënt. Maar ook om de zorgketen verder te kunnen optimaliseren. Daarnaast wordt op de afdeling fysiotherapie onderzoek verricht om de perioperatieve zorg verder te verbeteren voor de patiënten die een totale heup arthroplastiek krijgen.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}