Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Onderzoek naar ondervoeding bij COPD en hartfalen

14 March 2014

Een onderzoek naar de verschillen tussen goed gevoede en ondervoede patiënten met hartfalen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. En een onderzoek naar het effect van individueel dieetadvies aan ondervoede COPD-patiënten op de polikliniek longgeneeskunde van dit ziekenhuis.

Recent zijn twee onderzoeken afgerond binnen het project ‘Zorgpad Ondervoeding’. Een onderzoek naar de verschillen tussen goed gevoede en ondervoede patiënten met hartfalen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. En een onderzoek naar het effect van individueel dieetadvies aan ondervoede COPD-patiënten op de polikliniek longgeneeskunde van dit ziekenhuis.

Ondervoeding

Ondervoeding komt nog steeds veel voor. Hartfalen en COPD zijn aandoeningen waarbij het risico op ondervoeding hoog is. Eerder onderzoek in het ‘Zorgpad Ondervoeding’ toonde aan dat de standaardscreening, zoals de MUST, niet volstaat bij deze aandoeningen. Bij patiënten met hartfalen bleek dat een ander screeningsinstrument, de MNA (-sf), beter in staat is het risico op ondervoeding vast te stellen. Voor COPD-patiënten bestaat een speciaal screeningsinstrument, waarbij ook de vetvrije massa wordt meegenomen.

Onderzoek bij patiënten met hartfalen

In het vervolgonderzoek bij hartfalen patiënten is gescreend op ondervoeding met de MNA-sf. Uit het onderzoek bij 29 opgenomen hartfalenpatiënten kwam naar voren dat ondervoede patiënten een significant lagere kwaliteit van leven hadden dan de goed gevoede patiënten. Daarnaast was de opnameduur van ondervoede patiënten beduidend langer. Naar aanleiding van dit onderzoek onderzoekt Ziekenhuis Gelderse Vallei de mogelijkheden om deze patiëntengroep beter te monitoren. In samenwerking met Wageningen Universiteit worden stappen ondernomen om een groter onderzoek bij deze patiëntengroep op te zetten.


Onderzoek bij patiënten met COPD

Om het effect van individueel dieetadvies aan ondervoede COPD-patiënten te kunnen meten, zijn COPD-patiënten op de polikliniek longgeneeskunde ingedeeld in drie groepen:

  1. ondervoede patiënten die dieetadvies van een gespecialiseerde diëtist kregen
  2. ondervoede patiënten die dit dieetadvies weigerden
  3. goed gevoede patiënten die niet aanmerking kwamen voor dieetadvies

Al na acht weken werd een positief effect gezien op gewicht, vetvrije massa, en energie- en eiwitinname bij ondervoede COPD-patiënten die een dieetadvies kregen in vergelijking met zowel ondervoede als goed gevoede COPD-patiënten zonder interventie. Een vervolgonderzoek opzetten naar de langere termijneffecten van deze dieetbehandeling is wenselijk.

Het project ‘Zorgpad Ondervoeding’ borgt de screening en behandeling van ondervoeding vóór, tijdens en na behandeling van ziekte. Dit project is een initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, het samenwerkingsverband van Ziekenhuis Gelderse Vallei en afdeling Humane Voeding van Wageningen University.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}