Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Project ‘senior vriendelijk ziekenhuis’

06 June 2014

Complicaties en functionele achteruitgang kunnen voor een groot deel voorkomen worden. Daarom heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de stuurgroep ‘senior vriendelijk ziekenhuis’ in het leven geroepen.

Maar liefst 15% tot 50% van alle in het ziekenhuis opgenomen oudere patiënten krijgt te maken met een functionele achteruitgang door de ziekenhuisopname. Complicaties en functionele achteruitgang kunnen voor een groot deel voorkomen worden. Daarom heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de stuurgroep ‘senior vriendelijk ziekenhuis’ in het leven geroepen.

Het verblijf van oudere patiënten in het ziekenhuis gaat niet zonder gevaren gepaard. Tijdens hun ziekenhuisopname hebben zij een verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delier, decubitus, bijwerkingen van medicatie of een val. Veel van deze complicaties hebben lichamelijke en geestelijke achteruitgang van de oudere patiënt tot gevolg, leidend tot onnodige achteruitgang in functioneren. Maar ook in de thuissituatie lopen deze kwetsbare ouderen risico op complicaties van behandelingen en op functionele achteruitgang.

Complicaties en functionele achteruitgang kunnen voor een deel worden voorkomen. Het ziekenhuis moet een seniorvriendelijke omgeving bieden waarin zo spoedig mogelijk herstel op somatisch, psychisch, functioneel en sociaal gebied mogelijk is. Daarom heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de stuurgroep ‘senior vriendelijk ziekenhuis’ in het leven geroepen, bestaande uit: een cardioloog, een orthopeed een klinisch geriater; het hoofd kwaliteit en de zorgmanager geriatrie.

Missie senior vriendelijk ziekenhuis

De missie van de stuurgroep luidt: ‘Wij willen door actieve screening onze oudere kwetsbare patiënten met meerdere aandoeningen en beperkingen herkennen en door een actieve aanpak van risicofactoren verdere toename van hun kwetsbaarheid en achteruitgang van functionaliteit beperken. Wij passen onze inhoud en organisatie van de (para-)medische en verpleegkundige zorg op hun behoeften en wensen aan, zowel poliklinisch als klinisch en werken daarin multidisciplinair samen. De inrichting en omgeving van het ziekenhuis is hierin faciliterend. Onze focus daarbij is gericht op kwaliteit van leven, met nadrukkelijke inbreng van de oudere zelf, wat hij/zij daarin belangrijk vindt. De rol en beleving van de mantelzorger en participatie van de mantelzorger in zorg tijdens het ziekenhuisverblijf krijgen specifieke aandacht. Wij zorgen voor een goede overdracht naar de zorgverleners in de eerste en derde lijn.’

Concreet

Om deze missie handen en voeten te geven wil het ziekenhuis onder andere aan de slag met de volgende thema’s:

  • Brede toepassing van de VMS risicoscreening op kwetsbare ouderen 70+, zowel klinisch als poliklinisch en de daaruit voortkomende acties worden ingezet.
  • Tijdens opname vindt er coördinatie van (medische en verpleegkundige) zorg plaats en is er één aanspreekpunt voor de patiënt en mantelzorger.
  • Patiënt en mantelzorger worden actief betrokken in het vastleggen van de doelen van behandeling.
  • Patiënten krijgen een gericht advies ten aanzien van goede voeding en beweging en worden tijdens het ziekenhuisverblijf gestimuleerd tot bewegen en goede voeding.
  • Er is continuïteit van zorg door middel van een ketenprotocol met de ketenpartners (huisarts, SOG, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen) waarmee de continuïteit in de zorg voor en in de begeleiding van kwetsbare ouderen wordt geborgd.
  • Er is aandacht voor medicatie (polyfarmacie) en leefregels (o.a. voeding, beweging) bij opname en ontslag, welke worden besproken met patiënt en mantelzorger en overgedragen aan de zorgverleners in 1e of 3e lijn.
  • De toegang tot het ziekenhuis, de inrichting van de poli’s en verpleegafdelingen en de bewegwijzering is afgestemd op kwetsbare ouderen.
  • Er komt een intern kwaliteitskeurmerk senior vriendelijk voor poliklinieken, functieafdelingen en verpleegafdelingen.

Het ziekenhuis zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de eerste en derde lijn om de deeldoelstellingen te bereiken en zo de zorg voor de kwetsbare ouderen in Ziekenhuis Gelderse Vallei en haar verzorgingsgebied nog beter te maken.

De huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit het 1e-2e lijns platform zullen met hun achterban bespreken in welke mate men betrokken kan zijn bij de uitvoering van de genoemde doelstellingen.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}