Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Regioconvenant medicatieoverdracht

30 June 2017

De stuurgroep medicatieoverdracht in de keten heeft donderdag 22 juni het regioconvenant getekend. In het convenant staan samenwerkingsafspraken die moeten leiden tot een verbetering van de medicatieoverdracht zodat de patiëntveiligheid wordt vergroot. De volgende stap is het verder uitwerken van concrete afspraken.

Doel

In het regionale convenant staan wettelijke kaders, regionale uitgangspunten en kernafspraken om het doel te behalen. Dat doel is het voorkomen van fouten in de medicatieoverdracht en het vergroten van de patiëntveiligheid. Dit gebeurt door bij zorgverlening en bij de verstrekking van medicatie te beschikken over een actueel medicatieoverzicht. De overdracht moet naadloos op elkaar aansluiten en we willen fouten in de communicatie voorkomen.

Stuurgroep medicatieoverdracht in de keten

De afspraken zijn ondertekend door vertegenwoordigers van de partijen en organisaties van de stuurgroep medicatieoverdracht in de keten. Van links naar rechts op de foto:

  • Bea Maris, Programmamanager Ziekenhuis Gelderse Vallei; 
  • Karin Beuker, directeur van Norschoten en vertegenwoordiger van het directieoverleg verpleeghuizen; 
  • Ron van ’t Land, vertegenwoordiger van de Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe;
  • Arthur van Zanten, voorzitter stuurgroep medicatieveiligheid van Ziekenhuis Gelderse Vallei;
  • Ronald Hendrikse, vertegenwoordiger Huisartsen Gelderse Vallei;
  • Christiaan Daniëls, vertegenwoordiger Regioapothekers.

Vervolg

Arthur van Zanten, stuurgroepvoorzitter vertelt: ‘De ondertekening van het convenant is een bekroning op ons harde werken. Tegelijkertijd is het een startpunt om de medicatieoverdracht te verbeteren. Vandaag hebben we de afspraak ondertekend waarin we beloven om ieder vanuit zijn/haar eigen functie en organisatie de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.’ Een volgende stap is het verder uitwerken van concrete afspraken. Alle ketenpartners en patiënten hebben een belangrijke rol in het optimaliseren van het medicatieproces en om verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen.

Alle partijen zijn er van overtuigd dat een goede medicatieoverdracht alleen mogelijk is door goede samenwerking, afspraken in de keten en digitale ondersteuning vanuit de verschillende systemen. De ondertekening van dit convenant is een stap in de juiste richting. Na de ondertekening werden er dan ook felicitaties uitgewisseld.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}