Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Samen Beter voor een regionale zorgagenda

13 July 2017

Maandag 10 juli jl. was het zover. Kien Smulders (directeur HAGV) heeft namens de kwartiermakers van de regionale zorgagenda de werkzaamheden van deze groep overgedragen aan de nieuwe stuurgroep Samen Beter.

De stuurgroep had een heidag om elkaar te leren kennen en samen inzicht te krijgen in de taken, structuren en werkwijze. En niet in de laatste plaats om elkaar te leren verstaan. Een stuurgroep kan pas sturen als je de ander begrijpt en samen dezelfde taal spreekt. De stuurgroep gaat zich inzetten voor de gezamenlijke missie waarbij ‘we gaan denken in zorgketens en -netwerken en vooral kijken hoe we patiënten kunnen ondersteunen zodat zij zelf de regie kunnen voeren bij ziekte en gezondheid.’

‘Het mogelijk maken van de missie is een langdurig proces, waarbij we met kleinschalige projecten beginnen die zoveel mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven’, aldus Ton Knevel, de kersverse voorzitter van de stuurgroep. Bianca Looise en Ronald Walhout vullen aan: ‘We willen de zorgprofessional stimuleren om met nieuwe ideeën te komen om de zorg in onze regio waar mogelijk dicht bij de patiënt te brengen, waarbij Triple Aim het streven is: 1) de kwaliteit van zorg moet gelijk blijven of verbeteren, 2) de regionale zorgkosten moeten binnen de totale zorgketen beheersbaar zijn en 3) de gezondheidstoestand van de populatie moet verbeteren.’

De stuurgroep zal grenzen stellen en met kritische vragen beoordelen of een idee bijdraagt aan de gezamenlijke doelstelling. De beide programmamanagers ondersteunen initiatiefnemers bij de organisatorische kant van de projecten.

Inge Meekes verwacht dat er met de in april jl. door partijen ondertekende intentieverklaring en de inrichting van deze stuurgroep ruimte komt om initiatieven in de beginfase financieel te ondersteunen. Alle stuurgroepleden hechten veel waarde aan de deelname van Nathalie Koopman van Zorgbelang Gelderland aan de stuurgroep. Nathalie richt zich op het perspectief van de patiënt en de manier waarop we patiënten of vertegenwoordigers kunnen betrekken in de verschillende projecten.

Er zal direct worden gestart met de verdere invulling van de regionale agenda. De eerste projecten zijn al gemeld om onder de paraplu van de regionale agenda uit te voeren. Huisartsen en specialisten met ideeën voor zorgvernieuwingen kunnen zich bij de stuurgroepleden melden. Voor meer informatie kunt u het startdocument opvragen bij Aline Baakman via BaakmanA@zgv.nl.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}