Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Schatting van de nierfunctie: van MDRD naar CKD-EPI

15 June 2017

Per 26 juni 2017 rapporteert Ziekenhuis Gelderse Vallei voor volwassenen de geschatte nierfunctie (eGFR) op basis van de CKD-EPI formule.

Achtergrond

Als maat voor de nierfunctie wordt gebruik gemaakt van een berekening die een schatting van de filtratiesnelheid (eGFR) geeft. Tot op heden heeft het KCHL gebruik gemaakt van de berekening op basis van de MDRD (Modified Diet in Renal Disease). Echter, studies hebben aangetoond dat de CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) betrouwbaarder en breder toepasbaar is. Daarnaast is de CKD-EPI uitgetest bij ouderen (>70 jaar) en geeft ook tussen 60 en 90 ml/min/1,73m2 betrouwbare waarden.

Wat gaat veranderen

De eGFR wordt berekend op basis van de CKD-EPI formule. Dit leidt ertoe dat er verschuivingen binnen de patiënten kunnen plaatsvinden:

 • Ouderen kunnen in een lagere CKD klasse komen omdat de eGFR met CKD-EPI hoger uitvalt;
 • Jongeren worden vaker in een hogere CKD klasse ingedeeld omdat de eGFR met CKD-EPI lager uitvalt;
 • De eGFR op basis van CKD-EPI leidt tot mindere `onterechte’ verwijzingen naar de 2e lijn en een verbeterd medicatiebeleid op geleide van de nierfunctie.

CKD-EPI maakt, net als de MDRD, bij de berekening gebruik van kreatinine waarde in bloed, leeftijd, geslacht en ras. Let op bij negroïde ras vermenigvuldigen met 1,159. Dit is niet meegenomen in de rapportage van de uitslag.

Wanneer niet te gebruiken

De formule is, net als de MDRD formule, niet toepasbaar bij

 • Kinderen tot 18 jaar;
 • Personen met een sterk afwijkend lichaamsoppervlak (bijv. amputatie);
 • Etnische groeperingen anders dan het blanke of negroïde ras;
 • Ondervoede patiënten;
 • Personen met een strikt vegetarisch dieet;
 • Patiënten met spierziekten, paraplegie of quadriplegie;
 • Patiënten met acute nierinsufficiëntie;
 • Zwangeren.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoend klinisch chemicus (0318 - 43 59 07)

Jacqueline Klein Gunnewiek
Klinisch chemicus / hoofd vakgroep

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}