Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Startpunt pilot ‘samenwerking 1e en 2e lijn’

16 September 2016

Doel van het project is substitutie van zorg. Er is gekozen voor vier thema´s: medicatiepoli, controle na opname, geheugenpoli en osteoporose. Ouderenzorg, transmurale zorg en substitutie van zorg zijn aan beleidstafels veel besproken onderwerpen.

Met het initiatief van de Coöperatie Huisartsen Veenendaal (CHV) en Ziekenhuis Gelderse Vallei worden deze thema’s vanuit de zorgverleners opgepakt.

De CHV, de geriaters en de reumatologen van het ziekenhuis hebben samen vier thema’s uitgekozen om de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn vorm te geven:

  • Medicatiepoli: patiënten, die een cholinesteraseremmer gebruiken i.v.m. diagnose M. Alzheimer of mengbeeld Alzheimer/vasculair en onder controle zijn op de poli geriatrie, kunnen bij goed verdragen van de cholinesteraseremmer overgedragen worden naar huisarts of praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-O), voor chronische evaluatie van het gebruik hiervan;
  • Controle na opname: na een ziekenhuisopname op geriatrie kan de controle van de kwetsbare oudere overgedragen worden van de geriater naar de huisarts/POH-O, hierbij wordt tevens het protocol overdracht van zorg bij kwetsbare ouderen, opgesteld in het kader van het senior vriendelijke ziekenhuis, geïmplementeerd;
  • Geheugenpoli: opstellen van criteria (op basis van NHG-standaard dementie) voor patiënten met een vermoeden van dementie m.b.t. verwijzing naar de 2e lijn (geheugenpoli) en specialist ouderengeneeskunde (SO), zodat onnodige en dure zorg voorkomen kan worden;Osteoporose: overdracht van screening op osteoporose bij mensen > 50 jaar met een fractuur van de 2e lijn naar de 1e lijn, volgens NHG-standaard. De follow up van de behandeling van osteoporose vindt al plaats in de 1e lijn.

Doel

De vier thema’s hebben als doel substitutie van zorg: het verschuiven van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, waarbij verondersteld wordt dat het doelmatigheidswinst oplevert onder gelijkblijvende of betere kwaliteit.

Wat levert het op?

We verwachten dat substitutie de volgende effecten heeft:
 Zinnige en zuinige zorg; de juiste zorg tegen zo laag mogelijke kosten;
- Zorg in de wijk; dichtbij, laagdrempelig, makkelijk bereikbaar;
- Zorg op maat; de huisarts kijkt naar de patiënt als geheel, waaronder co-morbiditeit en sociale en psychische aspecten;
- Kennisdeling; de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten wordt verbeterd, waardoor kennisdeling en kennisverdieping plaatsvindt.

Werkwijze

Voor substitutie zijn goede samenwerking en heldere afspraken tussen de 1e en 2e lijn van belang. Vier werkgroepen (bestaande uit een medisch specialist, (kader)huisarts, POH-O of praktijkondersteuner somatiek (POH-S), verpleegkundig consulent en eventueel een SO zijn per thema bijeen geweest om samenwerkingsafspraken op papier te zetten. Ook is nagedacht over hoe de nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk ingevoerd kan worden. Daarnaast zijn evaluatiecriteria opgesteld die moeten aantonen of het proces naar behoren is verlopen en/of de pilot effectief is.

Kick-off bijeenkomst

Op 7 september is de pilot officieel gestart met een kick-offbijeenkomst voor betrokkenen. De samenwerkingsafspraken en implementatiestrategieën zijn gepresenteerd en de huisartsen, POH-O’s en POH-S’s hebben deskundigheidsbevordering ontvangen. De pilot op de vier thema’s duurt tot september 2017. Met behulp van de resultaten uit deze pilot zal Huisartsen Gelderse Vallei beoordelen of de gemaakte samenwerkingsafspraken en implementatiestrategieën voor de hele regio toepasbaar zijn en/of kunnen worden gemaakt.

José Bouwmeister (manager Coöperatie Huisartsen Veenendaal)  en Anja van Vloten (zorgmanager Geriatrie / Reumatologie / Diëtetiek van Ziekenhuis Gelkderse Vallei) namen het initiatief tot dit project.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}