Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Transmurale voedingszorg: ontwikkelingen en ambities

04 July 2017

In de zorgpaden ‘Ondervoeding' en ‘Overgewicht bij kinderen' is veel bereikt in de regio Food Valley. Voor de toekomst is het de wens deze aandacht verder te verbreden. Samen met Wageningen Universiteit zullen de best mogelijke dieetadviezen voor diverse patiëntgroepen van Ziekenhuis Gelderse Vallei worden ontwikkeld.

Dit zijn de uitkomsten en voornemens uit een evaluatie door een masterstudent Voeding en Gezondheid van de Wageningen Universiteit (WU). Hij evalueerde Programma 1, transmurale voedingszorg, van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Daarnaast zijn doelen en wijze van aanpak voor de toekomst in kaart gebracht.

Zorgpad ‘Ondervoeding'

De afgelopen jaren is een Zorgpad Ondervoeding ontwikkeld. Samen met zorgverleners in de regio is gewerkt aan het terugdringen van ondervoeding vóór, tijdens en ná ziekte. De overdracht tussen zorgverleners is een belangrijk aandachtspunt. Om praktische informatie makkelijk beschikbaar te stellen ontwikkelde de afdeling Diëtetiek van Ziekenhuis Gelderse Vallei de website Gevoed met Kennis. Voor patiënten met risico op ondervoeding wordt de brochure 'Voeding bij ziekte en herstel' (online pdf) veel gebruikt. In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben de poliklinieken hartfalen en COPD inmiddels nieuwe screeningsrichtlijnen gekregen, nadat onderzoek van Wageningen Universiteit aantoonde dat de conventionele screeningsmethode voor deze patiëntgroepen ongeschikt is. De komende tijd wordt gewerkt aan het integreren van bewegen in het Zorgpad Ondervoeding.

De toegenomen aandacht voor ondervoeding in de regio Gelderse Vallei werpt zijn vruchten af: in Ziekenhuis Gelderse Vallei daalde het aantal oudere patiënten dat in een ondervoede toestand wordt opgenomen tussen 2009 en 2012 van 28% naar 17%. Landelijk wordt een daling van 25% naar 22% gezien in deze periode.

Overgewicht bij kinderen

Er zijn multidisciplinaire behandelprogramma's ontwikkeld voor 3-8 jarigen (Aan Tafel!) en 12-19 jarigen (Toppers). Voor 8-12 jarigen is een programma in ontwikkeling (Basta!). Van Aan Tafel! en Toppers wordt de effectiviteit onderzocht en is dit deels aangetoond. Het programma Aan Tafel! vindt sinds 2013 voor het eerst plaats in de wijk en de eerste lijn in de gemeente Veenendaal. De ambitie is om dit uit te breiden naar Ede, Wageningen en de rest van de regio. Op deze manier wordt de zorg in de nabije omgeving van het kind gegeven. Voor het bestendigen van het programma AanTafel! is inmiddels het programma NaTafelen! ontwikkeld.

Nieuwe projecten transmurale voedingszorg

Ook in de toekomst staat bij de Alliantie Voeding de continuïteit van de voedingszorg in de hele zorgketen hoog op de agenda. Naast het ontwikkelen van de best mogelijk dieetadviezen voor diverse patiëntgroepen, staat hierbij het optimaliseren van communicatie en afstemming in de zorgketen centraal.

In het nieuwe oncologische centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt met Wageningen Universiteit een zorgexpertise darmkanker ontwikkeld. Een zorgexpertise beoogt uitzonderlijke inhoudelijke en praktische kennis van voeding en bewegen in te zetten voor optimale patiëntenzorg. Gestart wordt met optimalisatie van de screening op voedingsstatus en fysieke toestand bij darmkankerpatiënten.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}