Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Veranderde verwijzing hypertensie en nierfunctiestoornissen

20 February 2015

De verwijzing naar de polikliniek interne en vasculaire geneeskunde via Zorgdomein is overzichtelijker geworden. De veranderingen rond de verwijzingen voor hypertensie en nierfunctiestoornissen worden hieronder toegelicht.

Hypertensie

We hebben besloten te stoppen met de analyse van hypertensie in dagbehandeling (hypertensie- carrousel). De voornaamste reden is dat er binnen dit ‘straatje’ frequent onderzoeken plaatsvinden waarvoor geen dwingende indicatie bestaat of die al eens eerder zijn verricht.
In het kader van 'zinnig en zuinig' is dan ook besloten de analyse in dagbehandeling te beëindigen.

Voor de indicatie hypertensie zijn er nu twee mogelijkheden om de patiënt te verwijzen:

  1. 24uurs bloeddrukmeting + eenmalig consult bij internist. De patiënt krijgt bij het inleveren van de apparatuur een uitleg over de resultaten. De huisarts ontvangt een overzicht van de metingen voorzien van een interpretatie. De internist past de behandeling niet aan, maar geeft alleen een advies. Dit kan voortaan alleen nog als verwijzing worden aangevraagd.
  2. Verwijzing naar de tweede lijn vanwege hypertensie. Indicaties zijn: 'leeftijd < 40 jaar', 'vermoeden op secundaire hypertensie' en 'therapieresistente hypertensie'. Onder deze laatste term vallen alle redenen waarom streefwaarden niet behaald worden, zoals medicatie-intolerantie.

Nierfunctiebeoordeling

De ‘One stop nierfunctiebeoordeling’ heet nu ‘verwijsafspraak nierfunctiebeoordeling’. De verwijscriteria zijn opnieuw benoemd en ook wordt gewezen op de mogelijkheid een teleconsult nefrologie aan te vragen. Dit kunt u doen door vanuit het HIS op de homepage van ZorgDomein het tabblad ‘teleconsultatie’ aan te klikken.

Tenslotte willen wij benadrukken dat het onze bedoeling is om patiënten weer terug te verwijzen naar de eerste lijn, zodra de initiële vraagstelling is beantwoord en/of de behandeling naar wens verloopt.
Wij hopen met deze (beperkte) aanpassingen de service naar de patiënt en de samenwerking met de huisartsen te verbeteren.

Regionale transmurale afspraken

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan regionale transmurale afspraken (RTA) voor de vasculaire geneeskunde. Dat betreffen onderlinge afspraken wie wel en wie niet verwezen moet worden naar de polikliniek vasculaire geneeskunde.
Hierover komt binnenkort informatie vanuit de betreffende werkgroep.

(namens) de maatschap Interne Geneeskunde,
Jeroen Aalten, Remy Bemelmans, Geert Feith, Machiel Siezenga, René de Vries

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}