Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Verandering werkwijze polikliniek Routewijzer

28 January 2014

Al enkele jaren bestaat de polikliniek Routewijzer binnen de afdeling kindergeneeskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zij was bedoeld om multidisciplinair, vanuit een brede vraagstelling (ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen) naar problematiek van ouders en kinderen te kijken en te adviseren in een verder diagnostisch- dan wel behandeltraject. Door de betrokkenheid van de medische psychologie in ons ziekenhuis en de (fysieke) inzet vanuit ProPersona van GZ-psychologen was het mogelijk in gezamenlijkheid verdere diagnostiek te verrichten dan wel door te verwijzen naar ProPersona of Karakter.

Recente ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis en bij samenwerkingspartners maken dat wij o.a. geen gezamenlijke spreekuren met aanwezigheid van een GZ-psychologe meer kunnen aanbieden. Onze belangrijkste doelstelling binnen dit ziekenhuis is om kinderen met aandachts- en concentratieproblematiek snel en doeltreffend te helpen, iets waar wij ons meer op willen gaan toeleggen. Om de accentverschuiving verder te onderstrepen zullen wij de naam wijzigen: de Routewijzer verandert in ADHD-wijzer.

Welke kinderen kunt u nog wel naar ons verwijzen?

  • kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar; onder deze leeftijd is observatie en thuisbegeleiding vaak een eerste insteek en dit is tot de leeftijd van 5 jaar via MEE/Integrale Vroeghulp te realiseren;
  • kinderen met aandachts- en concentratieproblematiek, impulsiviteit en/of hyperactiviteit;
  • kinderen waarbij basale psychologische diagnostiek is verricht door de eerste lijn of schoolbegeleidingsdienst;
  • kinderen met een (eerstegraads) familielid bekend met AD(H)D.

Wat kunnen ouders van ons verwachten na verwijzing naar de ADHD–wijzer?

Wij willen ons met name gaan richten op de diagnostiek/medicamenteuze begeleiding van kinderen met AD(H)D. Wij streven naar een vlot (wetenschappelijk gebaseerd) advies over behandelingsmogelijkheden (begeleiding, medicatie, COGMED-training) en beoordeling van comorbiditeit (bijvoorbeeld fysiotherapeutische ondersteuning bij motore problematiek bij jongere kinderen, adviezen bij slaapproblematiek). Er wordt aan ouders en/of kind geen verdere langlopende psychologische hulp of begeleiding geboden; wel streven wij ernaar om een oudercursus in samenspraak met ProPersona te blijven aanbieden. Bij verdere kinderpsychiatrische comorbiditeit zullen wij doorverwijzen naar kinderpsychiatrie (Karakter, ProPersona of vrijgevestigde GGZ), met wie wij korte overleglijnen zullen handhaven. Voor psychotherapeutische en/of opvoedkundige adviezen zullen wij doorverwijzen naar GGZ ProPersona, Bureau Jeugdzorg of vrijgevestigde praktijken.

Wij realiseren ons dat wij hierin (lang bestaande) verwijspatronen veranderen. Vanzelfsprekend is bij het zoeken naar de juiste verwijzing altijd overleg mogelijk!

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}