Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Verwijsbrief noodzakelijk als...

24 June 2016

De afgelopen tijd waren er op de poliklinieken van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) discussies tussen huisartsen en polimedewerkers over de verwijsbrief. Enkele huisartsen gaven aan geen verwijsbrief te willen schrijven als de patiënt al bekend is bij ZGV. Maar in een aantal gevallen is een verwijsbrief noodzakelijk.

De huisarts refereren bij hun weigering aan de campagne ‘’het roer moet om’’. Wij begrijpen dat een vermindering van administratieve last gewenst is. Als een polimedewerker om een verwijsbrief vraagt, hebben wij de verwijsbrief echter nodig. Als het ziekenhuis de verwijsbrief niet heeft, maar de patiënt wel ziet en een DBC declareert, betalen de zorgverzekeraars niet voor de geleverde zorg.

Voor medisch specialistische zorg zijn er in 2014 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzigingen doorgevoerd in het verwijsregistratiebeleid. In dat beleid staat nu dat de medisch specialist de patiënt onder behandeling mag houden en dat een verwijsbrief voor een vervolgbezoek dan niet meer noodzakelijk is. Echter: dit moet wel expliciet in het medisch dossier vastgelegd zijn en de patiënt mag niet terugverwezen zijn naar de huisarts. De recente discussies komen doordat nog niet altijd in de medische dossiers van ZGV staat of de patiënt onder behandeling is gebleven. Toen dit beleid in 2014 bekend werd, heeft ZGV dit geïmplementeerd in de systemen. Omdat het nieuw was, kostte het enige tijd voordat iedereen dit goed registreerde.

Er is dus een verwijsbrief nodig bij:
  • Een nieuwe patiënt;
  • Een in het ziekenhuis bekende patiënt bij wie niet vaststaat dat deze nog onder behandeling is van de medisch specialist;
  • Als de medisch specialist de patiënt expliciet heeft terugverwezen naar de huisarts.

Door het NZa-beleid zullen polimedewerkers van ZGV geen afspraak plannen voor uw patiënt als er geen geldige verwijzing is. Een andere optie is dat uw patiënt zelf een rekening ontvangt als hij toch zorg wil ontvangen. Deze situaties willen wij uiteraard voorkomen. Dat kunnen we alleen samen met u. We willen u daarom vragen om een verwijsbrief te verstrekken als de polimedewerkers voor bovenstaande situaties om een (nieuwe) verwijsbrief vragen.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}