Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Vitamine B1- en B6 bepalingen

23 March 2017

Deze techniek is nauwkeuriger in staat de vitamines B1 en B6 te meten en daarmee kunnen zeer lage concentraties beter worden vastgesteld dan met de huidige techniek (HPLC). Omdat met LC-MS/MS meer analyses binnen een kortere tijd gemeten kunnen worden en deze vitamines beide tegelijkertijd bepaald worden is de doorlooptijd verbeterd ten opzichte van voorheen.

Indien een van beide vitamines wordt aangevraagd en het resultaat van de niet-aangevraagde vitamine valt buiten de referentiegrenzen dan wordt deze automatisch toegevoegd en gerapporteerd aan de aanvrager. Deze service wordt geleverd omdat een tekort of een overmaat van vitamine B1 of vitamine B6 klinische gevolgen kan hebben. Resultaten van vitamine B1 en B6 bepalingen zijn binnen een week bekend. De referentiegrenzen blijven gehandhaafd.

Vitamine B1

Vitamine B1 is een wateroplosbare vitamine die betrokken is bij de verbranding van koolhydraten uit het voedsel. Vitamine B1 speelt een rol bij het zenuwstelsel en het goed functioneren van de hartspier. Tekorten kunnen leiden tot problemen gerelateerd aan het zenuwstelsel zoals depressie, verlaagde irritatiedrempel, geheugenverlies en concentratieproblemen. Andere verschijnselen zijn spierzwakte, verminderde reflexen, verminderde eetlust, gewichtsverlies en maagstoornissen. Beriberi is de klassieke vorm van een vitamine B1-tekort. Bij een chronisch vitamine B1-tekort kunnen psychische stoornissen, waaronder dementie en geheugenverlies optreden. Het geheel van de stoornissen die optreden wordt het Wernicke-Korsakoff-syndroom genoemd. Er zijn geen nadelige effecten bekend van een te hoge inname van vitamine B1.

Vitamine B6

Vitamine B6 is een wateroplosbare vitamine die betrokken is bij de stofwisseling van eiwitten, glucose en vetten. Daarnaast zorgt het voor een goede werking van het zenuwstelsel en speelt het een rol bij de vorming van hemoglobine. Tekorten kunnen leiden tot verschillende klachten waaronder ontsteking van huid of tong, neurologische symptomen als verwardheid en perifere neuropathie, en anemie. Nadelige effecten van vitamine B6-supplementen kunnen leiden tot pijnlijke en irreversibele neurologische problemen.

LC-MS/MS

Bij LC-MS/MS wordt onder hoge druk stoffen in voorbewerkt bloed van elkaar gescheiden. De gescheiden componenten worden vervolgens geïoniseerd en specifieke ionen worden gedetecteerd met behulp van massaspectrometrie. Met deze detectiemethode kan de concentratie van de component in het bloed worden bepaald. Omdat deze analysetechniek in staat is om zeer specifiek en zeer nauwkeurig allerlei componenten in het bloed te meten, zal het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei in de (nabije) toekomst naast de vitamines D3, B1 en B6 ook andere analyses overzetten op LC-MS/MS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Silvia Endenburg of de dienstdoende laboratoriumspecialist klinische chemie, tel.nr. 0318-435907.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}