Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

Zorgpad chronisch vermoeidheidssyndroom

28 October 2014

Voor hen ontwikkelde het ziekenhuis het zorgpad chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Is chronische vermoeidheid een op zichzelf staande ziekte? Nationaal en internationaal gaat de discussie voort over het al of niet bestaan van een pathofysiologische entiteit die aangeduid wordt met de naam myalgische encefalitis of chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en over eventuele oorzaken hiervan.

Regelmatig worden mensen met chronische vermoeidheid naar de polikliniek interne geneeskunde verwezen voor analyse van hun klachten. Voor hen ontwikkelde het ziekenhuis het zorgpad chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Is chronische vermoeidheid een op zichzelf staande ziekte? Nationaal en internationaal gaat de discussie voort over het al of niet bestaan van een pathofysiologische entiteit die aangeduid wordt met de naam myalgische encefalitis of chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en over eventuele oorzaken hiervan. Los van de discussie over het al of niet bestaan van ME/CVS als ziekte-entiteit, is duidelijk dat mensen met chronische vermoeidheid dikwijls zwaar gebukt gaan onder hun situatie.

Daarom wil Ziekenhuis Gelderse Vallei patiënten verwezen wegens chronische vermoeidheid, op een adequate, gestandaardiseerde wijze een analyse van hun probleem aanbieden, met daaraan gekoppeld (indien mogelijk) suggesties voor behandeling/begeleiding. Met zo’n analyse kan bij een deel van de patiënten een onderliggende lichamelijke oorzaak voor de vermoeidheid worden aangetoond, met daarop gericht een eventuele behandeling. Bij een ander deel van de verwezen patiënten wordt geen onderliggende oorzaak gevonden en kan aan de hand van de criteria in de CBO-richtlijn de aanwezigheid van een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) worden vastgesteld. Er is bewijs dat een deel van de patiënten met CVS baat heeft bij psychologische begeleiding (cognitieve gedragstherapie) of bij begeleide conditietraining (graded exercise training).

Samenwerking

Voor een goede en eenduidige opvang en eventueel behandeling en/of nazorg van patiënten met een verwijzing ‘analyse van chronische vermoeidheid’ is samenwerking gezocht met het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV, onderdeel van het Radboudumc). Deze samenwerking tussen ziekenhuis, maatschap internisten en het NKCV heeft geleid tot het zorgpad chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Onderdelen zorgpad

Het zorgpad bestaat uit:

 1. een geprotocolleerde opvang op de polikliniek interne geneeskunde
  Dit omvat een poliklinisch onderzoek op somatische aandoeningen. De analyse van het CVS is erop gericht een onderliggend organisch lijden aan te tonen dan wel uit te sluiten. De analyse bestaat uit een zorgvuldige anamnese, lichamelijk onderzoek en een uitgebreid screenend laboratoriumonderzoek.
 2. anamnese gericht op specifieke criteria passend bij de CBO-richtlijn CVS
 3. Diagnostiek, vrijwel altijd laboratoriumonderzoek, op indicatie meer
  Na onderzoek en diagnostiek wordt de patiënt geïnformeerd over de mogelijkheden in het behandeltraject.
 4.  Bij verdenking CVS kan de patiënt, indien gewenst, worden doorverwezen naar het Radboudumc voor behandeling
  De mogelijkheid voor behandeling in Nijmegen wordt besproken, de huisarts wordt geïnformeerd.
 5. Bij overige diagnoses worden met de patiënt de uitkomsten van de diagnostiek besproken, mogelijk vindt aanvullende diagnostiek plaats en een vervolgafspraak buiten het zorgpad CVS.

  Vervolgtraject CVS na verwijzing
 6. In het Radboudumc vindt een specifieke screening plaats middels vragenlijsten en een intakegesprek. Daarnaast wordt het lichamelijke activiteitenpatroon gemeten door middel van een actometer.

De patiënt kan na te zijn geïnformeerd over de aanvullende diagnostiek en behandelmogelijkheden ook besluiten om af te zien van behandeling in Nijmegen. Deze patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}