Redactie nieuwsbrief

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt de nieuwsbief e-Medisein voor verwijzers, medisch specialisten, regionale specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en andere belangstellenden.

Redactie nieuwsbrief

Eindredactie:
Petra van Hilten
Afdeling communicatie Ziekenhuis Gelderse Vallei

Contact

Heeft u ideeën of suggesties voor e-Medisein? Dan kunt u dit mailen naar communicatie@zgv.nl.

Kopij kunt u aanleveren via communicatie@zgv.nl.