Symposium Medisch Ethische Commissie

“Zorgverleners rond minaret en kerktoren” Multiculturele verdieping

 • Datum: Woensdag 3 oktober 2018
 • Tijd: 19:00-21:30 uur
 • Locatie: Auditorium Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
  (bestemming 181)

In onze multiculturele samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met opvattingen die zij vanuit hun eigen achtergrond niet gewend zijn. Verschillen in culturele of levensbeschouwelijke achtergrond van zorgverlener en patiënt kunnen leiden tot communicatieproblemen. Zorgprofessionals dienen zich bewust te zijn van zowel de invloed van hun eigen culturele en levensbeschouwelijke achtergrond als die van patiënten. Basiskennis van andere levensbeschouwingen en culturen is van belang bij het bespreken van beslissingen met patiënten met een andere achtergrond. Op deze avond willen we hierover met jullie in gesprek.

Doelgroep

Huisartsen, medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialistenparamedici en andere medewerkers die beroepshalve betrokken zijn of die over het onderwerp willen meepraten.

Voor verpleegkundigen zijn 3 accreditatiepunten te verkrijgen (Kwaliteitsregister V&VN). Voor verpleegkundig specialisten en medici zijn accreditatiepunten aangevraagd

Programma

Vanaf 18.30 ontvangst met broodjes en soep
 • 19.00 Opening door drs. T. (Tineke) Holwerda, voorzitter van de MEC
 • 19.10 Inleiding door dr. Erwin J.O. Kompanje, Assistant professor Clinical Ethics - Consultant in Clinical Ethics, Erasmus MC Universitair medisch centrum Rotterdam
 • 19.30 Inleiding door drs. Mustafa Bulut, geestelijk verzorger, subspecialisatie islam, Jeroen Boschziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch
 • 19.50 Inleiding door ds. Johan Weijenberg, predikant en voorheen geestelijk verzorger in het Deventer Ziekenhuis en ds. Saskia Akihary, geestelijk verzorger ZGV
 • 20.10 Pauze
 • 20.30 Casussen door drs. Rachel Bogers, geriater Anja Boot, verpleegkundig specialist en discussie onder leiding van drs. Dave Tjan, intensivist
 • 21.30 Afsluiting + afsluitende borrel

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miny Krijgsman
 • Telefoon: (0318) 43 59 66
 • E-mail: krijgsmanm@zgv.nl

Aanmelden

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.