{}

10.000e NutriProfiel aangevraagd

07 July 2022

Een mooie mijlpaal: deze maand is het 10.000e NutriProfiel aangevraagd! Met NutriProfiel kunnen patiënten de vitaminewaarden van hun bloed en hun voedingspatroon laten onderzoeken. Aan de hand van de resultaten krijgen zij een persoonlijk voedingsadvies waarmee zij hun vitaminewaarden op peil kunnen brengen en houden. Huisartsen kunnen een NutriProfiel voor hun patiënten aanvragen.

Micronutriëntstatus verbeteren

Het NutriProfiel-advies omvat vitamine B6, foliumzuur, B12 en D. Van deze vitamines komen deficiënties relatief vaak voor in Nederland. NutriProfiel richt zich op persoonlijke voedingsadviezen en helpt de micronutriëntstatus te verbeteren en zo gezondheidsproblemen door vitaminedeficiënties te voorkomen.

Hoe werkt NutriProfiel?

NutriProfiel combineert de uitslag van laboratoriumdiagnostiek van vitaminen met een voedingsvragenlijst die door WUR is ontwikkeld (de Eetscore). Het laboratoriumonderzoek stelt vast of er een vitaminetekort op biochemisch niveau is bij de patiënt. Vervolgens krijgt de patiënt via de e-mail een uitnodiging om de voedingsvragenlijst (online) in te vullen. Deze gecombineerde informatie is de basis voor het persoonlijke voedingsadvies van NutriProfiel. De patiënt ontvangt direct een advies na het invullen van de vragenlijst, en dit advies wordt ook naar de aanvragende (huis)arts gestuurd. Met dit advies krijgt de patiënt praktische tips over het verbeteren van zijn/haar voeding en vitaminestatus. Het advies is gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

NutriProfiel aanvragen voor patiënten

Het NutriProfiel-voedingsadvies wordt standaard als service aangeboden bij vitamineonderzoek op vitamine B6, B12, foliumzuur en/of D. Bij de bloedafname wordt aan de patiënt gevraagd of deze een voedingsadvies wil ontvangen. Als de patiënt dit wil, krijgt deze een uitnodiging om de voedingsvragenlijst in te vullen. Dit advies wordt volgens de reguliere (elektronische) communicatiekanalen (EPD/HIS) doorgegeven aan de aanvragende (huis)arts. Daarnaast krijgt de patiënt zelf ook het voedingsadvies. Deelname door de patiënt is geheel vrijwillig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie: https://nutriprofiel.nl/zorgprofessional/ 


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules