{}

5 jaar NutriProfiel®

28 May 2020

De vitaminecheck van NutriProfiel bestaat 5 jaar. Bij de vitaminecheck wordt door een analyse van het voedingspatroon bij 4 vitamines (vitamines B6, B12, D en foliumzuur) een voedingsadvies opgesteld. U ontvangt de uitslag van het aangevraagde bloedonderzoek van één of meer van deze 4 vitamines gecombineerd met een voedingsadvies. Dit advies helpt om de vervolgacties te bepalen voor het verbeteren van de leefstijl van uw patiënt en om preventie te stimuleren.

Voeding is onze belangrijkste bron van micronutriënten. Deficiënties of intoxicaties van micronutriënten komen nog regelmatig voor. Het is belangrijk om de onderliggende oorzaak te kennen om zo doelgericht vervolgbeleid in te zetten. Worden deficiënties van nutriënten bijvoorbeeld veroorzaakt door langdurige slechte inname uit voeding? Of zorgen co-medicatie of pathofysiologie ervoor dat de vertering of de opname van vitamines verstoord is? NutriProfiel helpt om dit te bepalen.

'Voeding en gezondheid gaan hand in hand. Dat is bekend bij artsen en patiënten' stelt MDL-arts en hoogleraar Ben Witteman. 'Door de hoge werkdruk en snelle poliklinische bezoeken lukt het niet altijd om een goede voedingsanamnese af te nemen. Gelukkig worden we nu geholpen door NutriProfiel. Door met bloedonderzoek verschillende vitaminespiegels te meten en via internet een vragenlijst in te vullen krijgen zowel patiënt als dokter inzicht in de voedselinname en opname door de darm. In de praktijk maken we hier dankbaar gebruik van en kunnen we patiënten beter behandelen en adviseren.'

Hoe werkt het voedingsadvies

NutriProfiel is standaard beschikbaar voor alle aanvragen uit de 1ste lijn. Het advies kost niets extra, het is een kosteloze aanvullende dienst op regulier aangevraagd bloedonderzoek door u als huisarts. Ook bij aanvragen van bloedprikken via de Trombosedienst kunt u NutriProfiel aanvragen. Het voedingsadvies verschijnt als korte en bondige tekst bij de laboratoriumuitslagen in het EPD/HIS, direct onder de gerapporteerde bloedwaarde voor het vitamine. U kunt het voedingsadvies met uw patiënt bespreken of u kunt dit laten doen door uw praktijkassistente. De patiënt kan het voedingsadvies ook zelf inzien via MijnZGV.

Innovaties

De afgelopen 5 jaar zijn er verschillende innovatieve projecten gestart binnen NutriProfiel. Eén van deze projecten richt zich op het geschikt maken van NutriProfiel voor sporters. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan bij poliklinische patiënten. Bijvoorbeeld bij darmaandoeningen of na een bariatrische ingreep. En is er aandacht voor patiënten in de thuissituatie. In samenwerking met de gemeente Wageningen en de huisartsenpost in Wageningen is een project gestart om patiënten langere tijd te begeleiden zodat ze het voedingsadvies beter op kunnen volgen.

Naast nieuwe projecten zijn ook de technieken van de vitaminecheck verbeterd. De nieuwe Richtlijnen Goede Voeding zijn verwerkt in de Eetscore vragenlijst en het voedingsadvies (2015). Voor het analyseren van vitamine B6 en vitamine D in het bloed is state of the art laboratoriumtechniek geïntroduceerd (2016).

Meer weten

NutriProfiel is een service van Ziekenhuis Gelderse Vallei en samen ontwikkeld met Wageningen University & Research in de Alliantie Voeding in de Zorg. Wilt u meer weten over NutriProfiel? Lees verder via:

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules