{}

ADHD-zorg

30 November 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei is vanaf 1 januari 2023 gestopt met de AD(H)D-zorg. Patiënten zijn per brief verwezen naar AlleskITs of de huisarts. Het blijkt dat het vanuit de huisarts niet altijd lukt om passende zorg te bieden. Er zijn dan verschillende mogelijkheden.

Inmiddels is vanuit het ziekenhuis met alle patiënten gesproken die onder behandeling waren voor AD(H)D. Voor deze patiënten zijn er verwijsbrieven verstuurd naar AlleskITs of de huisarts om de zorg over te nemen. De stabiele patiënten worden naar de huisarts verwezen. De instabiele patiënten zijn naar AlleskITs verwezen. Twee van de huidige kinderartsen zijn (tijdelijk) in dienst bij AlleskITs om bij te dragen aan deze zorg.

Vragen, wensen en zorgen

Sjoukje Maas, afdelingsmanager, heeft als vertegenwoordiger van het ziekenhuis overlegd met Cora Verkerk van AlleskITs en Elly Martens van HAGV. Besproken onderwerpen zijn de verschillende vragen/wensen of zorgen die er zijn bij de huisartsen. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat het soms als huisarts (tijdelijk) niet lukt om passende zorg te bieden. De oorzaken hiervan verschillen: medicatie niet volgens richtlijn huisartsen, de patiënt bevindt zich in een ‘instabiele fase’, ontoereikende financiering, et cetera.

Mogelijkheden

Na de verwijzing zijn er de volgende mogelijkheden:

  • de huisarts neemt de behandeling over en blijft het kind controleren;
  • de huisarts vraagt meer informatie via beeldbelconsult aan de kinderarts. Dit kan tot eind december 2023;
  • de huisarts stelt een vraag aan een kinderarts uit het ziekenhuis via het Digitaal Advies. Helaas is digitaal advies vanuit AlleskITs nog niet mogelijk. AlleskITs is momenteel in gesprek met de gemeente over een tarief voor consultatie en verwacht hier het eerste kwartaal 2024 meer duidelijkheid over te kunnen geven.
  • de huisarts verwijst de patiënt via ZorgDomein door naar AlleskITs. Vanuit AlleskITs is er de toezegging dat zij alle verwijzingen aannemen. Indien nodig/mogelijk vindt daarna een terugoverdracht plaats met, indien wenselijk, nazorg. Hier (pdf, 6.496 KB) treft u de digitale folder van AlleskITs met meer informatie.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen aan Sjoukje Maas, afdelingsmanager Ziekenhuis Gelderse Vallei, via sjoukjemaas@zgv.nl


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules