{}

AYA-zorgteam voor jonge mensen met kanker

22 October 2021

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een AYA-zorgteam gestart voor jonge mensen met kanker. Jongvolwassenen die de diagnose kanker krijgen, hebben vaak vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie. Deze AYA’s (Adolescents and Young Adults) kunnen hiermee bij het AYA-zorgteam terecht.

Jongvolwassenen met kanker zijn een uitzondering in de wachtkamer. De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar. Jongeren komen daarom vaak terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij hebben andere vragen, zoals: hoe moet het verder met mijn studie? Kan ik solliciteren voor een eerste baan? Kan ik een hypotheek afsluiten of een gezin stichten? Het AYA-zorgteam van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft aandacht voor deze leeftijdsspecifieke vragen.

AYA-zorgteam

Het AYA-team bestaat uit zorgprofessionals die speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden. Een oncologieverpleegkundige, oncoloog, maatschappelijk werker, psycholoog en verpleegkundig specialist staan klaar om hen te helpen. Oncologieverpleegkundige Gerietha van de Lustgraaf: ‘Iedereen tussen de 18 en 39 jaar die voor het eerst hoort dat hij of zij kanker heeft, kan bij het AYA-team terecht. Zij kunnen naar AYA-zorg vragen bij hun behandelend arts. Die verwijst dan door naar ons team. Samen met het AYA-team bekijk ik welke leeftijd-specifieke vragen er zijn en welke ondersteuning nodig is. Dit kan een eenmalig advies zijn, maar ook het inschakelen van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker. Bij complexe vragen neem ik contact op met het AYA-kenniscentrum van het Radboudumc.’

Onderdeel van AYA-Zorgnetwerk

Het AYA-team van het Ziekenhuis Gelderse Vallei is onderdeel van het landelijke AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en kennis gedeeld. Het netwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken. Ziekenhuis Gelderse Vallei behoort bij het regionale AYA- Zorgnetwerk Midden-Oost en verwijst patiënten met ingewikkelde problemen door naar het regionale AYA-kenniscentrum van het Radboudumc Samen gaan we uit van het principe: Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.

Meer informatie: www.geldersevallei.nl/aya-zorg en www.ayazorgnetwerk.nl


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules