{}

Aanpassing malaria screeningsdiagnostiek

14 January 2022

Vanaf januari vindt er een aanpassing plaats in de screeningsmethode voor het vaststellen van een malaria-infectie.

Reden aanpassing

Tot vorige maand verrichtte het Medisch Microbiologisch laboratorium bij een aanvraag voor malaria: microscopie (dikke druppel en uitstrijk) eventueel gecombineerd met een antigeentest (rapid diagnostic test). Deze screeningsmethode is in bepaalde situaties onvoldoende sensitief. Daarom werd de screening driemaal herhaald.

Vanaf 5 januari zal de screening worden verricht door middel van loop mediated isothermal amplification (LAMP). Deze test detecteert DNA van malariaparasieten (alle species) in rode bloedcellen. Deze moleculaire screeningstest wordt gevolgd door microscopie bij een positief resultaat. De LAMP heeft een zeer hoge sensitiviteit waardoor het herhalen bij een negatief resultaat niet meer nodig is. Hierdoor wordt de kwaliteit en de snelheid van de screeningsmethode bij een mogelijke malaria-infectie verbeterd.

LAMP

LAMP is een vorm van polymerase chain reaction (PCR) met een korte doorlooptijd die DNA detecteert in rode bloedcellen.

Aanvraag en afnameprocedure

De aanvraag- en afnameprocedure blijft ongewijzigd, het onderzoek kan worden aangevraagd via een MMB-aanvraagformulier (huisarts) of via X-care (binnen het ziekenhuis). Het bloedonderzoek zal binnenkort ook beschikbaar komen in ZorgDomein.

De afname zal blijven bestaan uit een EDTA-buis die binnen 30 minuten verwerkt moet zijn op het laboratorium. Het bepalen van de malariasoort, parasitaemie en eventuele delingsvormen wordt ook in de nieuwe situatie gedaan met behulp van microscopie en volgt direct indien de screeningstest malaria species DNA detecteert.

Uitslag/beleid

De LAMP test detecteert alleen of er wel of geen malaria aanwezig is. Hierbij kan de uitslag “positief” of “negatief” zijn:

  • Positieve uitslag: de uitslag wordt direct doorgebeld door de arts-microbioloog aan de aanvrager. Hierna volgt de microscopische beoordeling en een behandeladvies.
  • Negatieve uitslag: de uitslag komt direct in HIX te staan, zodra deze bekend is. Hierover zal niet gebeld worden.

Let op: één negatieve LAMP-test is voldoende om een malaria-infectie uit te sluiten, er is geen verdere actie noodzakelijk. Het driemaal herhalen van een (negatieve) dikke druppel hoeft dus niet meer.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules