{}

Aanpassing rapportage RPR-test

01 October 2021

Vanaf heden test het medische microbiologisch lab vanaf een verdunning van 1:4 de RPR-test na een positieve screeningstest voor syfilis. Uit data-analyse blijkt namelijk dat een deel van de patiënten ook na behandeling nog lichte reactiviteit houdt (titer 1:1 of 1:2) en dat dit niet past bij klinisch relevante ziekte. Een titer van 1:2 of lager wordt niet langer getest en gerapporteerd. Deze nieuwe werkwijze voorkomt onnodige klinische follow-up en herhaalonderzoek.

Met de RPR-test (rapid plasma reagin, gelijk aan VDRL bepaling) wordt onderzocht of er reactiviteit in het afgenomen serum zichtbaar is dat veroorzaakt wordt door activiteit van treponema pallidum in het lichaam. Deze test wordt uitgevoerd in verschillende serumverdunningen (titers) en vanaf een titer 1:4 past dit bij een actieve infectie. Wellicht ten overvloede: het is altijd noodzakelijk om een nieuwe vastgestelde syfilisinfectie zonder eerdere behandeling en/of zonder ziekteactiviteit, volledig te behandelen.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules