{}

Aantal opgenomen covid-patiënten daalt langzaam

27 November 2020

Er is momenteel slechts een langzame terugloop te zien in het aantal opgenomen covid-patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dat betekent dat het ziekenhuis voorlopig blijft werken zoals in de afgelopen 2 maanden. Het streven is de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, maar hiervoor meer gebruik te maken van consulten op afstand.

Achterblijvende verwijzingen voorkomen

Om de volgorde en urgentie van de zorg te bepalen, werken wij volgens de urgentie-indicaties van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Deze urgentie-indicaties zijn tot stand gekomen met instemming van de LHV. We willen vooral voorkomen dat patiënten wegblijven doordat ze zelf hun urgentiebepaling doen. Dat kan in de (nabije) toekomst onbedoeld tot problemen leiden. Bij twijfel vragen wij u daarom om door te verwijzen of te overleggen met de dienstdoende specialist.

Tijdelijke stops

Af en toe ontstaat er teveel druk op de kliniek. Soms door toestroom van coronapatiënten, soms door druk op de reguliere klinische zorg door ziekte van het personeel. Dit kan er soms voor zorgen dat er een tijdelijke stop wordt afgekondigd op de kliniek of SEH, voor COVID specifiek of voor alle klinische zorg.
Daarnaast is er op dit moment een stop vanwege een coronabesmetting op een klinische afdeling waarbij zowel patiënten als medewerkers positief zijn getest.

Afzeggen operaties

Het is een continue evenwichtsoefening tussen coronazorg en reguliere zorg.
Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen, ook onder personeel, moeten wij helaas sommige operaties en opnames afzeggen. Patiënten voor wie dit geldt, worden daarover door het ziekenhuis geïnformeerd.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules