{}

Afbouwen ADHD-zorg

17 March 2023

In januari hebben we u geïnformeerd over het stoppen van de ADHD-zorg vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei per 2024. Vanaf januari 2023 kunnen er geen nieuwe patiënten meer worden aangemeld. Maar hoe wordt de zorg voor de huidige patiënten geregeld?

Wij bieden op dit moment ADHD-zorg aan ongeveer 450 patiënten. Dit zijn een klein aantal patiënten met een wat grotere zorgvraag en nog frequente controles en een grote groep voor vooral medicatievoorschriften.

Afgelopen weken hebben wij contact gehad met de gemeente en AlleskiTs.

Zoals het er nu naar uitziet kan AlleskiTs de zorg voor een groot deel van onze patiënten overnemen. In de overgangsfase participeert hierin, indien mogelijk, een kinderarts vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei.

De overgang ziet er als volgt uit:

  1. Patiënten krijgen binnenkort van ons een brief dat de ADHD-zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei stopt.
    Hierbij benoemen we het recht van de patiënt om zelf een andere zorgverlener te kiezen.
  2. In deze brief verwijzen we naar de vervolgstap: een telefonisch contact met het ziekenhuis om te komen tot een goede overdracht.
  3. Als uit het telefonische contact blijkt dat een live-controle nodig is, plannen we deze.
  4. Mogelijk leiden deze consulten tot het verzoek van een nieuwe verwijzing van de huisarts.
    Het kan zijn dat er aan de ADHD-zorg een andere zorgvraag parallel loopt, die wél onder de zorg van de kinderarts valt. Deze zorgvraag werd vaak meegenomen in de ADHD-zorg maar aangezien de ADHD-zorg vervalt, is er nu wel een verwijzing nodig voor deze andere zorgvraag.
  5. Naar verwachting is er eind augustus vanuit het ziekenhuis berichtgeving aan de patiënt en de betreffende huisarts dat het zorgtraject wordt afgerond. Hierbij zit een up to date ontslag-, cq verwijsbriefbrief met de laatste medicatieafspraken etc. en een advies voor vervolgzorg; waarbij dit nu AlleskiTs of de huisarts lijkt te worden.
  6. Als ziekenhuis richten we voor de eerste helft van 2024 extra ruimte in voor digitale consulten om patiëntgebonden inhoudelijke vragen van huisartsen te kunnen beantwoorden.

Heeft u vragen of suggesties om dit proces te verbeteren, dan bent u van harte welkom om contact op te nemen met Sjoukje Maas afdelingsmanager polikliniek kind; 0318 - 435845.

Zie ook ons vorige bericht hierover. 


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules