{}

Afspraken huisartsen en specialisten op digitaal platform

30 November 2023

Tussen Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Ziekenhuis Gelderse Vallei worden veel afspraken vastgelegd om de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te bevorderen op het snijvlak van eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Voor deze afspraken is een centraal documentbeheerssysteem opgezet: ‘Transmurale Afspraken Gelderse Vallei’.

Verschillende regio’s in Nederland hebben een Medisch Coördinerend Centrum (MCC), waar dergelijke afspraken worden beheerd. In onze regio noemen we dit platform ‘Transmurale Afspraken Gelderse Vallei’.

Vanaf 1 december staan op deze pagina in Q-link de documenten/RTA’s met de afspraken tussen ziekenhuis en HAGV. Voor alle huisartsen pdf, 434 KB) en medisch specialisten (pdf, 627 KB) zijn daarvoor inloggevens beschikbaar. In 2024 vullen we deze afspraken aan, zodat uiteindelijk alle gezamenlijke afspraken erin staan.

Inhoud van de documenten

Bij ieder document staat wie de betreffende afspraken hebben opgesteld en wie een rol heeft in het herschrijven. Deze personen krijgen een seintje als het tijd is om te kijken of het document aangepast moet worden. HAGV en ziekenhuis nemen de regie en geven ondersteuning bij het maken, publiceren, invoeren en evalueren van afspraken, waaronder verwijsafspraken en regionale transmurale afspraken (RTA’s) tussen huisartsen en specialisten.

Vanaf 1 december staan dus de afspraken tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Huisartsen Gelderse Vallei in een gezamenlijk documentbeheersysteem. Door het gebruik hiervan is voor iedereen altijd de meest recente versie te vinden.

Afspraken toevoegen?

Geef het door aan Elly Martens (HAGV) via e.martens@hagv.nl of Anja Laban (ZGV) via labana@zgv.nl. Zijn er afspraken die hier niet in staan, dan horen we dat graag.

Toekomst

Het gezamenlijke documentbeheersysteem ‘Transmurale afspraken Gelderse Vallei’ (TAGV) richt zich vooralsnog op huisartsen en medisch specialisten van het ziekenhuis. Het is de bedoeling dit in de toekomst uit te breiden met andere groepen, zoals specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, etc.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules