{}

Afspraken postoperatief opioïdegebruik

30 November 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Coöperatieve Apothekers, VVT, Iriszorg en HAGV hebben afspraken gemaakt over het voorschrijven van opioïden voor postoperatieve patiënten. Zij maakten deze afspraken vanuit de wens dat er in de regio beheerst wordt voorgeschreven, dat wil zeggen dat er zo min mogelijk wordt voorgeschreven en zo weinig mogelijk herhaald.

Over het voorschrijven van opioïden voor postoperatieve patiënten zijn werkafspraken (pdf, 527 KB) gemaakt en is een patiëntenfolder (pdf, 225 KB) opgesteld.

Op 21 november was hierover een symposium, met de prikkelende titel ‘De dokter als dealer’. Toen is het startschot gegeven voor het van kracht worden van de afspraken.

Over een half jaar gaan we evalueren met gebruik van trendcijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Daarnaast bekijken we over een half jaar middels een steekproef of afbouwschema’s in overdrachtsbrieven worden vermeld.

Signalen die we in de evaluatie kunnen meenemen, horen we graag. Dit kan via de mailadressen: labana@zgv.nl of e.martens@HAGV.nl


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules