{}

Afsprakensysteem bloedafname

30 November 2023

Om de toegangstijden bij het bloedafnamelab te verkorten, is Ziekenhuis Gelderse Vallei in november gestart met een nieuwe werkwijze. Het blijkt dat deze soms vragen oproept, daarom een toelichting.

Patiënten hoeven bij de bloedafname niet te wachten en worden geprikt op het tijdstip van hun afspraak. De toegangstijd voor bloedonderzoek is door uitbreiding van de capaciteit afgenomen naar 2 dagen voor Ede. Maar huisartsen hebben wel een aantal vragen rond de nieuwe werkwijze. Hieronder een toelichting.

Vragen die leven, met antwoorden

 • Hoe maak ik een labaanvraag ‘spoed’? In ZorgDomein staan bij verschillende zorgproducten een aantal filters in de linkerkolom van het keuzescherm. Bij het product ‘Labdiagnostiek’ is er voor zowel het filter ‘zorgproducttype’ als het filter ‘urgentie’ geen mogelijkheid om ‘spoed’ aan te vinken. Dit wordt door ZorgDomein simpelweg niet gefaciliteerd. We hebben daarom het aanvraagproces als volgt ingericht:
  • Na het starten van de aanvraag verschijnt het aanvraagformulier waarin een regel ‘afhandeling logistiek’ staat. Vink bij deze regel het hokje ‘doorbellen’ aan.
  • Vermeld dan altijd het telefoonnummer waarnaar gebeld kan worden voor de uitslag. Als er geen telefoonnummer is ingevuld, worden de testen wel met voorrang uitgevoerd en via Edifact verstuurd, maar wordt er geen seintje gegeven dat de uitslagen beschikbaar zijn.
  • Selecteer eventueel welke afnamelocatie op het patiëntenbericht moet worden getoond; vink de locatie Willy Brandtlaan aan. Als de patiënt naar een andere locatie gaat, moet het afgenomen materiaal eerst nog met de bode naar de hoofdlocatie gebracht worden. Dat vertraagt de afhandeling.
  • Belangrijk om te weten: als de opmerking ‘spoed’ in het veld ‘vragen/opmerkingen/klinische gegevens’ wordt ingevuld, komt de order niet in het spoedproces terecht. Gebruik dus bovenstaande werkwijze.
  • De term ‘spoed’ staat vermeld in het patiëntenbericht, evenals het ZorgDomein-nummer. Dit bericht toont de patiënt op de afnamepoli. Hetzij via het geprinte formulier hetzij op de smartphone.
  • Overigens hoeft de labaanvraag niet altijd geprint en meegegeven te worden aan de patiënt. Als de patiënt digitaal vaardig is kan het ook naar de patiënt worden gemaild. De patiënt kan in de mail het patiëntenbericht openen en tonen aan de medewerker van de bloedafname.
 • Als het gaat om een patiënt die vanwege een levensbedreigende situatie zo snel mogelijk geprikt moet worden, neem dan s.v.p. contact op met de dienstdoend klinisch chemicus, (0318) 43 59 07, om de patiënt aan te melden. Stuur de patiënt naar Ede voor de bloedafname. De medewerker van het afnamelab roept de patiënt op naam op uit de wachtkamer.
 • Als het gaat om een patiënt die weliswaar niet cito is maar waarbij wenselijk is dat de patiënt dezelfde dag geprikt wordt, dan mag de patiënt naar het afnamelab in Ede komen. Ter plekke wordt de patiënt ingepland om geprikt te worden.
 • Voor alle overige situaties het dringende verzoek om de patiënt een afspraak te laten maken via MijnZGV. Omdat wij de capaciteit hebben uitgebreid kunnen wij de patiënt binnen enkele dagen inplannen, ook voor nuchter prikken.

De toegangstijd voor bloedonderzoek is Ede is inmiddels 2 dagen, voor Veenendaal is het 4 werkdagen. Op deze locatie breiden we nu ook de capaciteit uit om de toegangstijd te verkorten. De toegangstijden voor prikposten van de trombosedienst zijn sinds de zomer ook sterk afgenomen door het flexibel extra open zetten van de agenda’s. Bij enkele prikposten is dat niet mogelijk omdat de ruimte niet beschikbaar is. Daarvoor wordt nog een oplossing gezocht.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules