{}

Andere bloedafnamebuizen

21 January 2022

Vanaf 25 januari 2022 neemt het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) bloedafnamebuizen van een andere firma in gebruik. Het werken met deze bloedafnamebuizen zal niet anders zijn dan met de huidige bloedafnamebuizen.

Momenteel heeft het KCHL te maken met effecten van het wereldwijde grondstoffentekort door de coronapandemie.
Zo heeft de leverancier voor bloedafnamebuizen, Bekton Dickinson, aangegeven dat er onzekerheid bestaat over hun leveringen. Zij kunnen niet meer aan de vraag van het KCHL voldoen. Omdat wij voor onze laboratoriumanalyses volledig afhankelijk zijn van bloedafnamebuizen hebben wij besloten om vergelijkbare bloedafnamebuizen van de firma Husk Medical te gaan gebruiken. De firma Husk Medical geeft aan dat ze aan onze vraag kunnen voldoen.

Belangrijke aandachtspunten

De bloedafnamebuizen van de firma Husk Medical zijn voor de laboratoriumanalyses die op het KCHL worden uitgevoerd, geverifieerd en door de laboratoriumspecialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei goedgekeurd voor gebruik.

De kleuren van de doppen voldoen, net zoals bij de firma Bekton Dickinson, aan de ISO 6710 en EN 14820 voor identificatie van de bloedafnamebuizen. De kleuren zijn iets verschillend, maar geven ons inziens geen aanleiding tot verwarring. Het werken met deze bloedafnamebuizen zal daarom niet anders zijn dan met de huidige bloedafnamebuizen. Mocht er toch twijfel bestaan over het type buis dan staat deze informatie ook op het etiket.

Gedurende enige tijd zullen de bloedafnamebuizen van beide firma’s gelijktijdig in gebruik zijn en daarom is het verzoek om eerst de bloedafnamebuizen te gebruiken met de kortste houdbaarheid. Bloedafnamebuizen die over de houdbaarheidsdatum zijn, mogen niet worden gebruikt, vanwege de kans dat het vacuüm minder is en de buis daardoor onvoldoende wordt gevuld.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules