{}

Ans Aarts, klinisch geriater, neemt afscheid

23 March 2023

Na ruim 21 jaar gewerkt te hebben als klinisch geriater, al die tijd in de Gelderse Vallei, neemt Ans Aarts afscheid; een persoonlijk bericht.

Beste collega’s,

Na ruim 21 jaar gewerkt te hebben als klinisch geriater, al die tijd in de Gelderse Vallei, wil ik bij deze afscheid van jullie nemen.

Ik heb hier vele jaren met veel inzet en plezier gewerkt, maar nu is het voor mij tijd voor iets nieuws. Minder hectisch, maar niet minder uitdagend: ik ga werken als ambulant arts bij het Expertisecentrum Euthanasie. Wellicht combineer ik dat in de toekomst met werk in een hospice, want de palliatieve zorg in brede zin is me in de loop der jaren steeds meer gaan trekken.

In die 21 jaar heb ik veel zien en helpen veranderen en al met al de zorg voor de kwetsbare ouderen zien verbeteren. Het hele concept ‘kwetsbaarheid’ ontstond binnen de geriatrie pas net in mijn opleidingstijd. Zowel bij huisartsen als medisch specialisten en paramedici is de alertheid op kwetsbaarheid bij ouderen gegroeid. Steeds meer wordt er verder, en ook preventief, gedacht bij een acuut probleem zoals een val/fractuur of delier en worden we als geriaters betrokken om mee te denken bij complexe problemen en af te wegen behandelopties. Nieuwe beroepen zoals praktijkondersteuners ouderenzorg, casemanagers dementie en geriatriefysiotherapeuten zijn ontstaan en ik merk dagelijks hun meerwaarde. Steeds meer wordt er openlijk gepraat over moeilijke onderwerpen, zoals over dementie, over mantelzorgbelasting en over de dood.

Er valt natuurlijk ook nog genoeg te verbeteren. Vanuit de vakgroep geriatrie hebben we plannen genoeg en u hoort daar te zijner tijd van. Voor nu wil ik alleen dit podium gebruiken om twee onderwerpen te noemen die mij na aan het hart liggen, waar de meeste huisartsen ook al veel mee bezig zijn, maar die ik toch even naar voren wil halen in jullie volle hoofd en takenpakket. Ten eerste ACP (Advance Care Planning): schiet er makkelijk bij in, maar heeft zoveel meerwaarde om af en toe eens een rustig gesprek te plannen over toekomstperspectief en zorg- en behandelwensen. Ten tweede de interactie tussen lichaam en geest: niet alleen bij somatisch onverklaarbare klachten, maar bij álle klachten, zoals er ook een placebo-effect bij álle medicatie en behandeling bestaat. De invloed van angsten/zorgen, vroegere ervaringen en karakter op lichamelijke problemen en de coping daarvan. Dat psychische invloeden niet pas besproken worden als somatische invloeden uitgesloten zijn, maar meteen al. Jullie zijn daar als huisartsen veel beter in dan de gemiddelde specialist, dat is zeker, maar ik wil het toch nog even noemen.

Zo, tot zover mijn stichtelijke woorden. 😉 Rest mij niets dan jullie heel hartelijk te danken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Jullie vertrouwen, jullie bereidheid tot telefonisch overleg en afstemming van taken en de vriendelijke, opbouwende sfeer die ik altijd ervaren heb. Het ga jullie goed. En wellicht komen we elkaar nog eens tegen vanuit mijn nieuwe werk.

Ans Aarts
ans.aarts@kpnmail.nl


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules