{}

Antistoffen bij COVID-19

11 June 2020

Vanaf 10 juni kan het medisch microbiologisch laboratorium serum van patiënten testen op de aanwezigheid van antistoffen tegen Sars-Cov-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

Wat test de test

In ons laboratorium is de Wantai IgTotaal test in gebruik genomen omdat deze het meest gevoelig en betrouwbaar antistoffen kan aantonen. Door middel van een ELISA detecteren we de aanwezigheid van antistoffen tegen een eiwit van het Sars-Cov-2virus. We kunnen geen onderscheid maken tussen de verschillende antistoffen zoals IgM, IgA of IgG. De test is bedoeld om relatief vroeg in de ziekte-episode SARS-CoV-2 antistoffen (IgM) aan te tonen bij een patiënt met klachten maar een negatieve PCR. Bij een langer geleden doorgemaakte infectie (> 21 dagen na infectie) zal met de test de aanwezigheid van IgG-antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het bloed worden aangetoond.

Het is aangetoond dat een patiënt met forse klachten (koorts, hoesten) 10 dagen na start van de symptomen detecteerbare antistoffen ontwikkelt. Bij het testen van patiënten op 14 dagen na start van de symptomen heeft 98% aantoonbare antistoffen. Bij mensen zonder symptomen of milde ziekte is het nog onzeker of zij altijd detecteerbare antistoffen ontwikkelen; bij deze groep zijn over het algemeen antistoffen vanaf dag 21 aantoonbaar, vaak in een wat lagere concentratie.

Het is nog onduidelijk tot hoelang na het doormaken van een infectie antistoffen aantoonbaar blijven. We schatten op dit moment in dat IgG tegen SARS-Cov-2 zeker 3-6 maanden na infectie duidelijk aantoonbaar blijft.

Wat zegt een positieve test

Een positieve testuitslag past bij een actuele of doorgemaakte infectie met Sars-Cov-2. Indien er geen klachten zijn passend bij COVID, zal het passen bij een langer geleden doorgemaakte infectie.

Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat aantoonbare antistoffen ook beschermen tegen een nieuwe infectie en of iemand opnieuw besmettelijk kan zijn. De overheid/RIVM adviseert daarom om terughoudend te zijn met ‘screenen’ zonder medische consequentie. De uitslag kan immers verkeerd worden geïnterpreteerd en leiden tot een onterecht gevoel van veiligheid en daardoor onveilig gedrag.

Indien de patiënt pas kort symptomen heeft en de test negatief of zwak positief is, dan raden wij aan om een tweede monster in te sturen. Dit monster wordt dan gepaard met het eerste monster getest om een titerstijging of seroconversie aan te tonen.

Sensitiviteit en specificiteit van deze test

Het RIVM heeft in een groot samenwerkingstraject met Nederlandse microbiologische laboratoria (waaronder ons laboratorium) meerder serologische testen gevalideerd, deze informatie is openbaar gemaakt in een rapportage die u hier kunt terugvinden. Door deze grootschalige samenwerking is er al veel bekend over de prestaties van verschillende testen waaronder de test die wij aanbieden.

Uit dit rapport blijkt het volgende: In een bloedmonster van patiënten met ernstig verlopen bewezen COVID-infectie is de test in 99.5% van de gevallen positief mits het is afgenomen >14 dagen na start van de symptomen (sensitiviteit bij ernstige symptomen op dag 14= 99.5%). In een groep van 1.173 patiënten met andere ziektebeelden of gezonde controles is in 7 monsters een fout-positieve reactie gevonden (specificiteit =99.4%). Bij patiënten met auto-immuun antistoffen in het bloed zoals reuma-factoren moeten we bedacht zijn op fout-positieve uitslagen.

Hoe vraagt u serologisch onderzoek aan voor uw patiënt

Indien bekend: benoem de eerste ziektedag!

  • Huisartsen en overige externe aanvragers:
    ZorgDomein: zoek op Sars-Cov-2 antistoffen of COVID antistoffen. Bloedprikken gaat op afspraak.
  • Specialisten binnen ZGV:
    X-care order plaatsen: bloed > infectieserologie > viraal of A-E> COVID-19 antistoffen
  • Overig:
    Vraag COVID-19 antistoffen aan onder ‘overig’ op een laboratoriumformulier.

De test wordt alle vrijdagen ingezet, bij veel monsters ook op dinsdagen. De uitslag volgt aansluitend op dezelfde dag voorzien van een interpretatie. Voor deze test geldt NZA code 071118 (+ ordertarief).

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules