{}

Bestuur en medische staf formaliseren samenwerking in co-bestuur

28 July 2020

Bestuur en medische staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei werken samen in co-bestuur. Twee leden van het medisch stafbestuur nemen als ‘co-bestuurder’, deel aan alle vergaderingen van de raad van bestuur. Alle belangrijke (strategische) besluiten worden in gezamenlijkheid genomen door de raad van bestuur en medisch stafbestuur.

Voorzitter raad van bestuur Mirjam van ’t Veld: ‘We werken vanuit gelijkgerichtheid met respect voor ieders verantwoordelijkheden. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we de vernieuwing in de zorg verder vormgeven en werken aan een toekomstbestendig ziekenhuis. Onze overtuiging is dat we in deze gezamenlijkheid de beste zorg kunnen leveren voor onze patiënten, nu en in de toekomst.’

Vanaf het aantreden van de raad van bestuur (eind 2017) wordt gewerkt vanuit de filosofie van co-bestuur. Zo ontstonden in gezamenlijkheid een nieuwe visie en een nieuwe organisatiestructuur met passende besturingsfilosofie en cultuurwaarden. De samenwerking is nu formeel bevestigd met een bestuurlijk convenant. Het convenant bestendigt en borgt ook het medisch leiderschap van organisatieonderdelen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis. Met duaal management geven medisch en organisatorisch managers samen leiding aan de organisatieonderdelen.

Wat levert co-bestuur op?

Besluiten worden gezamenlijk genomen en ook lastige kwesties worden in gezamenlijkheid besproken en opgepakt. Frans Timmer, voorzitter medische staf en radioloog: ‘Door de verantwoordelijkheid voor veiligheid van de zorg, de visie op het ziekenhuis en het management gezamenlijk op te pakken zijn we sneller in staat om te reageren op zowel interne als externe veranderingen en eisen.’
Deze gelijkgerichtheid bewees ook zijn waarde tijdens de coronacrisis. Vanuit de filosofie van co-bestuur werd de crisisorganisatie aangestuurd. Dat betekende dat de raad van bestuur, medische staf, medisch en organisatorisch managers gezamenlijk leiding gaven aan de crisisorganisatie.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules