{}

Beter-na-hodgkin-poli

27 February 2020

De behandeling van Hodgkinlymfoom kan tot vele jaren daarna gezondheidsproblemen veroorzaken. Om deze vroegtijdig op te sporen en te behandelen start het oncologisch centrum per 1 maart met een polikliniek voor mensen die (ooit) Hodgkinlymfoom hebben gehad.

Door de steeds betere behandeling van Hodgkinlymfoom genezen er meer mensen van deze ziekte. Echter, deze behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Deze late effecten kunnen verschillend van aard zijn. Zo is er een aantal late effecten dat lichamelijk is, maar er zijn ook psychische late effecten, zoals vermoeidheid en stemmingsveranderingen. Ook zijn er late effecten die ernstiger van aard kunnen zijn dan andere, zoals hart- en vaatziekten en een tweede vorm van kanker.

Om deze late effecten te voorkómen of zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen, kunnen regelmatige controles zinvol zijn. Daarom is de afdeling hematologie aangehaakt bij het landelijke project en is er een Beter-na-hodgkin-poli geopend. Deze polikliniek is gespecialiseerd in de voorlichting, herkenning en behandeling van late effecten van Hodgkinlymfoom, volgt de protocollen van de landelijke werkgroep en draagt bij aan kennisvermeerdering over late effecten na Hodgkinbehandeling. De verpleegkundig specialist hematologie verzorgt de spreekuren van de Beter-na-hodgkin-polikliniek.

Mensen die voor deze polikliniek in aanmerking komen, worden per brief uitgenodigd voor de Beter-na-hodgkin-polikliniek.

De huisarts wordt via de gebruikelijke weg op de hoogte gehouden als patiënten op de polikliniek zijn geweest.

Als de patiënt niet reageert of niet wil komen, wordt het screeningsadvies voor die betreffende patiënt naar de huisarts gestuurd.


Op de foto v.l.n.r.:
Gerjo Velders (internist-hematoloog), Niels de Jong (internist-hematoloog), Doreen te Raa (internist-hematoloog), Lieneke Homans (verpleegkundig specialist hematologie)

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules