{}

Binnen 1 dag diagnose en behandelplan voor duizeligheidsklachten

22 March 2022

De Nederlandse Vereniging van KNO-artsen wees Ziekenhuis Gelderse Vallei officieel aan als Regionaal Duizeligheidscentrum. Patiënten met last van duizeligheid kunnen hiernaar door hun huisarts worden verwezen. Doordat alle onderzoeken binnen een halve dag plaatsvinden, is er snel duidelijkheid over diagnose en behandeling.

‘We zijn blij dat we mensen die last hebben van duizeligheid snel duidelijkheid kunnen geven en helpen’, vertelt Annelien van der Tol, polikliniekassistent bij de afdeling KNO. ‘De klachten kunnen namelijk veel invloed hebben op iemands leven. Duizelig zijn is heel vermoeiend omdat de hersenen steeds hard aan het werk zijn bij duizeligheidsklachten. De kans dat mensen vallen is ook groter. We horen zelfs wel eens dat mensen hierdoor niet meer naar buiten durven.’

Patiënten krijgen op de poliklinieken KNO en KNF binnen een halve dag verschillende onderzoeken om te bepalen om welke duizeligheidsziekte het gaat. Die onderzoeken zijn een bloedonderzoek, gehoortest en een evenwichtsonderzoek. KNO-arts Maarten Majoor: ‘Wanneer we weten van welke aandoening iemand last heeft, belt de KNO-arts de patiënt om de diagnose en de behandeling te bespreken. Bij sommige aandoeningen kan de behandeling zelfs nog diezelfde dag worden gegeven. Patiënten waarderen het dat ze snel duidelijkheid hebben.’

Betere voorbereiding door e-Zorg

Binnenkort start het Duizeligheidscentrum ook met e-Zorg, een online omgeving waar patiënten vooraf vragenlijsten invullen en informatie vinden over de onderzoeken. Majoor: ‘Dit geeft zowel patiënten als de artsen de gelegenheid om goed voorbereid het gesprek aan te gaan. Nu nemen patiënten de vragenlijsten nog op papier mee naar het spreekuur, die vervolgens ter plekke doorgenomen worden. Straks zijn veel vragen al vooraf beantwoord waardoor er veel meer tijd is om de kern van de klachten van de patiënt te bespreken.’
Na de onderzoeksdag vinden patiënten ook informatie over hun diagnose en de behandeling in e-Zorg. Daar kunnen ze alles rustig nalezen.

Regionaal Duizeligheidscentrum

Het Duizeligheidscentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei behandelt alle duizeligheidsklachten die er zijn. Met de titel Regionaal Duizeligheidscentrum beschermt de Nederlandse Vereniging van KNO de kwaliteit van zorg. Er zijn dan ook bepaalde voorwaarden, zoals benodigde nascholing, waaraan een centrum moet voldoen. Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet daaraan.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules