{}

COVID-19 vaccinatie medisch geprioriteerde doelgroepen

26 March 2021

In opdracht van het RIVM en de Gezondheidsraad verzorgt Ziekenhuis Gelderse Vallei de COVID-19 vaccinatie van drie medische doelgroepen, op basis van specifieke diagnosegroepen.

Het gaat om de volgende medische hoog-risicogroepen:

  1. Patiënten met een hematologische maligniteit/aandoening leidend tot zeer ernstige immunosuppressief die hiervoor in het afgelopen jaar onder controle zijn bij een hematoloog;
  2. Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of voorbereiding voor dialyse);
  3. Patiënten na orgaantransplantatie of stamcel- of beenmergtransplantatie en ernstig immuun gecompromitteerd. (NB vaccinatie transplantatie patiënten / wachtlijst niet in transplantatiecentra maar in ziekenhuis dichtbij patiënt.)

Ziekenhuis Gelderse Vallei vaccineert de patiënten die in deze doelgroepen vallen en bij ons onder behandeling zijn.

Planning

Op 18, 20 of 22 maart zijn de betreffende patiënten telefonisch uitgenodigd, daarnaast kregen zij ook een uitnodigingsbrief. Het kan gebeuren dat patiënten een dubbele uitnodiging ontvangen, omdat zij bijvoorbeeld bij twee ziekenhuizen in het systeem staan. Patiënten kunnen dan kiezen waar zij zich laten inenten.

De patiënten uit de medische hoog-risicogroepen krijgen twee keer een vaccinatie met het vaccin Moderna. De tweede vaccinatie volgt vier weken na de eerste.
De vaccinaties zijn gepland op 26 en 27 maart en op 8 en 9 april. De 2e ronde is 23 en 24 april, 7 en 8 mei.

Bij de uitnodiging zit een gezondheidsverklaring die patiënten ingevuld moeten meenemen naar de vaccinatieafspraken.

Na de tweede vaccinatie krijgen de huisartsen om wiens patiënt het gaat, een brief vanuit het EPD op naam van de patiënt. Ook werken we eraan om de gegevens over deze vaccinaties op te nemen in het elektronisch voorschrijfsysteem, zodat deze via het Landelijk SchakelPunt zichtbaar worden op de medicatielijst.

Meer informatie

Meer informatie: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen.

Daarnaast op onze eigen website: www.geldersevallei.nl/vaccinatie-tegen-corona.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules