{}

Clinic 2021 online door toename covid

04 November 2021

De toenemende aantallen covidpatiënten en aanscherping van de maatregelen in ons ziekenhuis maken dat wij de Clinic niet kunnen organiseren zoals dat is bedoeld: kennis delen en elkaar ontmoeten. Het programma van de Clinic is daarom aangepast naar een coronaproof versie: een digitaal te volgen plenaire bijeenkomst.

U kunt het webinar volgen via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=uHFwTWVuxS4


Mede op verzoek van HAGV heeft de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei besloten om de Clinic 2021 ‘Stilstaan bij acute zorg’ op 17 november a.s. in de geplande vorm met live workshops en een afsluitend diner in het ziekenhuis niet door te laten gaan. De huidige ontwikkelingen met toenemende aantallen covidpatiënten en de aanscherping van de maatregelen in ons ziekenhuis maken dat wij de Clinic niet kunnen organiseren zoals dat is bedoeld: kennis delen en elkaar ontmoeten.

Het programma van de Clinic is daarom aangepast naar een coronaproof versie: een digitaal te volgen plenaire bijeenkomst.

Clinic Stilstaan bij acute zorg

Datum: woensdag 17 november 2021
Tijd: 17.00 – 18.30 uur
Locatie: streaming via YouTube (de inschrijvers ontvangen een link)

Programma

 • Opening door Ruud Münstermann, directeur/bestuurder HAGV
 • Toelichting enquête over verwijzingen in de keten door Ton Knevel, manager strategische allianties ZGV
 • Acute zorg: vraagstukken en oplossingsrichtingen - Dr. David Ikkersheim, partner KPMG Health
 • Prijsuitreiking 1e-2e lijnsprijs door Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • De verwarde patiënt: perspectief voor betere integrale zorg
  o Inleiding ‘GGZ buiten de lijntjes’ - Janet Rekker, themamanager acute zorg
  o Eerste resultaten Uitvoeringsimpuls - Emma Dhaeze, projectleider Luckt. In het project Uitvoeringsimpuls brengen we verschillende, zogeheten, ‘klantreizen’ in kaart en identificeren we zo knel/sleutelpunten in de zorg voor de persoon met verward gedrag. We vertalen deze samen in kansen en oplossingsrichtingen voor de toekomst.
  o De acuut verwarde patiënt - Dave Tjan, medisch leider acute zorg en Amy Keegan, psychiater Pro Persona
 • Afsluiting door Marjolein de Jong

Acute zorg: vraagstukken en oplossingsrichtingen
David Ikkersheim bespreekt de huidige inrichting van de acute zorg, de vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst. David Ikkersheim is partner bij KPMG. Hij heeft een geneeskundige achtergrond, doet regelmatig onderzoek naar de ontwikkelingen in het zorgstelsel en brengt geregeld met prikkelende publicaties het debat op gang.

De verwarde patiënt: perspectief voor betere integrale zorg
Toenemend hebben we in de keten te maken met verwarde patiënten die psychiatrische zorg behoeven en ook medische problemen hebben. Denk aan een patiënt met schizofrenie en een pneumonie of een ernstig depressieve patiënt met herhaalde suïcidepogingen. Maar ook kwetsbare zwangere patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis.
Vaak vallen deze patiënten binnen de keten tussen wal en schip omdat er geen integrale benadering is. Om deze zorg te verbeteren werken ziekenhuis en Pro Persona samen met een nieuwe Psychiatrisch Consultatieve dienst en plannen voor de oprichting van een nieuwe Medisch Psychiatrische Unit. De verschillende vormen van samenwerking worden besproken mede aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de eerste lijn.

Voor wie

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en artsen verstandelijk gehandicapten in de regio Gelderse Vallei.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.geldersevallei.nl/clinic2021. Daags voor de Clinic ontvangt u van ons de link om de Clinic 2021 bij te wonen. 

Accreditatie is aangevraagd.

Extra vraag over verwijzingen en terugverwijzingen

Bij de aanmelding krijgt u ook een vraag over verwijzingen en terugverwijzingen. Wilt u deze extra vraag beantwoorden? Ook als u zich – onverhoopt – niet aanmeldt voor de Clinic. De gegevens worden anoniem verwerkt. Tijdens de Clinic lichten we een en ander kort toe.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules