{}

Clinic 2022: Samen ouder worden

29 September 2022

Op 16 november is de jaarlijkse Clinic. Dit jaar met het thema: Samen ouder worden. Een thema met veel aanknopingspunten voor huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en samenwerken in het netwerk. Zoals vroegsignalering, ACP, palliatieve zorg, ambulant geriatrie team of morele vraagstukken. U kunt zich nu inschrijven.

Gastspreker is prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden. Hij is hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Utrecht en spreekt over ethische uitgangspunten voor de ouderenzorg. Belangrijke begrippen daarin zijn persoonsgerichte zorg en passende zorg. Hij betoogt dat om die vorm van zorg te bereiken het nodig is om de sterfelijkheid van mensen mee te nemen in het denken van patiënten en hulpverleners.

De workshopgevers - teams van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten- gaan daarna vanuit verschillende invalshoeken en deskundigheden in op professionele zorg aan de ouder wordende patiënt.

Eén van de workshops wordt verzorgd door een speciale workshopgever: Kadiriye Moerkens-Kocabaş. Zij is praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg in Arnhem en heeft veel ervaring met interculturele palliatieve zorg. Zij vertelt over de noodzaak van vroegtijdige herkenning en markering van de palliatieve fase en het in gesprek gaan over de dood en Advance Care Planning met mensen met een migratieachtergrond.

Zoals altijd is de Clinic natuurlijk hét moment om uw eigen regionale, collegiale netwerk te verstevigen. Tijdens de workshops of het feestelijk afsluitende buffet.

Ook reiken we dit jaar weer de 1e-2e-lijnsprijs uit aan een persoon, duo of groep die een belangrijke bijdrage levert of heeft geleverd aan de samenwerking in de regio tussen de eerste en tweede lijn.

  • Datum: woensdag 16 november 2021 van 16.00 tot 21.30 uur
  • Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei met de opening in het auditorium (bestemming 181, C-vleugel 2e verdieping)

De Clinic richt zich op de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en artsen verstandelijk gehandicapten in de regio Gelderse Vallei. Zij hebben de uitnodiging (pdf, 5.031 KB) in de brievenbus gekregen. 

AanmeldenNieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules