{}

Clinic 2024: ‘Samen beslissen’, aan welke onderwerpen denkt u dan?

24 May 2024

Op woensdag 20 november is de jaarlijkse Clinic, met als thema ‘Samen beslissen’. Uw ideeën voor het geven van workshops of onderwerpen die u interessant vindt binnen dit thema, zijn van harte welkom!

Het thema ‘Samen beslissen’ is actueel en biedt aanknopingspunten voor een verscheidenheid aan workshops. Het gaat niet alleen over samen beslissen in de arts-patiëntrelatie, maar ook over multidisciplinair samen beslissen als zorgverleners onderling of samen beslissen in de samenwerking van diverse organisaties. Te denken valt aan: proactieve zorgplanning, ambulant geriatrieteam, de generalistische blik van de huisarts, veelgebruikers in de zorg, overlegtafel GGZ, ziekenhuis-verplaatste zorg en rol specialist ouderengeneeskunde 1e-lijn, plan spoedzorg Vitale Vallei.
Het thema biedt ook ruimte om aandacht te geven aan preventie en aan het Regioplan dat eind 2023 is vastgesteld met een vijftal regio-opgaven.

Concreet hebben we bijvoorbeeld al een aanbod voor een workshop over de PROM Samen Beslissen voor de Geriatrie en wil men dit ook koppelen aan het in kaart brengen van de Clinical Frailty. ‘Het is belangrijk dat we over de eerste/tweede lijn gezamenlijk deze patiënten goed in beeld hebben’, aldus de indiener.

Anderzijds weten we dat er vaak behoefte is aan praktische workshops waarbij vaardigheden worden geoefend. Ook dit past prima in het onderwerp samenwerken en ‘wie doet wat’.

Vragen en ideeën

Welke vragen of ideeën voor workshops roept dit thema bij u op? Wij horen dat heel graag van u. Via deze link kunt u uw ideeën met ons delen en/of u aanbieden als workshopgever. Doet u dat voor 30 juni? Dan kunnen wij uw suggestie in het programma meenemen.

In uw agenda

Begin oktober krijgt u meer informatie over het programma, maar u kunt nu alvast de datum in uw agenda reserveren: woensdag 20 november Clinic 2024! Van 16.00 uur tot 21.30 uur. Uiteraard worden er ook weer accreditatiepunten aangevraagd.

De Clinic is hét moment voor u als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist om uw eigen regionale, collegiale netwerk te verstevigen.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules